Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
316/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
20. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
315/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
296/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Rovenský Milan
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
297/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
298/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
299/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
300/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
301/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
303/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
302/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
304/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
305/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Morvay Štefan
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
313/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Bobák Marián
19. Júl 2023
Dohoda o ukončerní nájmu
312/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Bobák Marián
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
311/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
310/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
309/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
308/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
306/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
307/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba