Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2023
Poskytovanie služieb zverejňiovania dokladov
340/2023
300,00 € TRIMEL s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
26. Júl 2023
Spoločenská sála
333/2023
108,60 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
26. Júl 2023
jarné a jesenné čistenie
335/2023
69 360,00 € OLO a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
26. Júl 2023
Nájomný byt-MUDr. Danica Chudá
336/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
25. Júl 2023
Spoločenská sála
334/2023
450,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Jana Hulínová
21. Júl 2023
Zmena nájomca
330/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
21. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
329/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
21. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
327/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
21. Júl 2023
Zabezpečenie procesov verejného obstarávania
328/2023
28 620,00 € TENDER GROUP s. r. o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
21. Júl 2023
Zmena nájomcu
326/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice MAJDENT s.r.o.
21. Júl 2023
Zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre MÚ MČ Pod. Biskupice
331/2023
26 700,00 € E-VO, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
20. Júl 2023
Dohoda o ukončení náíjmu
314/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
20. Júl 2023
Nájomný byt-MUDr. Danica Chudá
325/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
20. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
324/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
20. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
322/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
20. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
321/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
20. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
320/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
20. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
319/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
20. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
318/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
20. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
317/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba