Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2023
Nájom predajného stánku č. 13 na trhovisku Latorická
354/2023
610,24 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice WRC Copany s.r.o.
24. August 2023
Nájom predajného stánku č. 14 na trhovisku Latorická
355/2023
783,84 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice WRC Company s.r.o.
23. August 2023
Zmena účelu
356/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Kollár Pavol
22. August 2023
Spoločenská sála
352/2023
498,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. August 2023
Spoločenská sála
353/2023
149,20 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Ratatouille culinar s.r.o.
21. August 2023
prenájom printových zariadení
351/2023
0,00 € MAJAX, s. r. o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
16. August 2023
Nájomný byt_Vacula Andrej
349/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
16. August 2023
Grafické návrhy plagátov a vytvorenia grafického návrhu Biskupických n
350/2023
9 966,00 € ŠKP servis s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
11. August 2023
bezodplatne prenechanie daru - výpočtová technika
348/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
10. August 2023
Spoločenská sála
347/2023
337,90 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
9. August 2023
projekt "Letná čitáreň ako zmysluplné a funkčné verejné priestranstvo
345/2023
500,00 € Nadácia Centra pre filantropiu Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
9. August 2023
bezodplatné zapožičanie "červených stoličiek a stolov"- projekt "Sadni
346/2023
0,00 € Bratislavské kultúrne a inform Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
8. August 2023
Bezodplatný prevod vlastníckeho práva k periférnym zariadeniam
344/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Sl Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
3. August 2023
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 10/EOaSM/2016
343/2023
0,00 € Základná škola Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
3. August 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 41/96
342/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
31. Júl 2023
Pomoc odídencom v Biskupiciach
341/2023
803 400,00 € Ministerstvo investícií, regio Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Júl 2023
Používanie bankových služieb el.bankovníctva Business Banking
337/2023
0,00 € Tatra banka a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 223 09 17 3 o nájm e pozemku
338/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
27. Júl 2023
Nájom časti pozemku parc. č. 5368/10 o výmere 10 m2 na Podunajskej ul.
339/2023
129,09 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Pavel Michna
27. Júl 2023
Poskytovanie služieb zverejňiovania dokladov
340/2023
300,00 € TRIMEL s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice