Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
403/2023
4 000,00 € Občianske združenie SportInsti Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
31. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
410/2023
2 500,00 € Športový klub polície Bratisla Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
31. Október 2023
Nájom pozemku parc. č.3176/18, 42 v ZO Radosť
411/2023
476,60 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
27. Október 2023
výkon hudobníka na akcií opekačka na Tryskáči
397/2023
200,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
26. Október 2023
zabezpečenie monitorovania, správa a bezpečnosť IT prostredia
394/2023
17 820,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice DATALAN, a.s.
26. Október 2023
dodávka elektriny prostredníctvom PDS
392/2023
187,76 € ZSE Energia, a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
26. Október 2023
vytvorenie podmienok na distribúciu a dodávku elektriny - Bieloruská 1
395/2023
682,56 € Západoslovenská distribučná a. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
26. Október 2023
Dodávka elektriny - OM: Bieloruská
393/2023
178,75 € ZSE Energia, a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
25. Október 2023
dodávka tepelnej energie - Latorická a Lotyšská
390/2023
0,00 € Veolia Energia Podunajské Bisk Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
25. Október 2023
Poskytovanie konzultačných služieb na zabezpečenie kyber. bezpečnosti
391/2023
300,00 € SOMI Systems a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Október 2023
prevod vlastníckeho práva motorového vozidla Škoda Octavia
387/2023
1 590,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Október 2023
prevod vlastníckeho práva motorového vozidla Ford Fiesta
388/2023
3 450,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
17. Október 2023
na výstavbu zelene na Latorickej ulici
385/2023
10 000,00 € SEHRING BRATISLAVA, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
17. Október 2023
poskytnutie reklamy a nákupných poukážok
386/2023
1 500,00 € Kaufland Slovenská republika v Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
12. Október 2023
dočasný nájom časti nehnuteľnosti za účelom poskytovania formálneho a
384/2023
19,50 € Skyro, n.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
11. Október 2023
Zmena v časti konateľ spoločnosti
382/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice MUDr. Očadlík s.r.o.
10. Október 2023
Predlženie doby nájmu ,,,
381/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
9. Október 2023
Biskupický festival - rytiersky fetival - poskytnutie pivných setov
380/2023
0,00 € Bratislavské kultúrne a inform Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
6. Október 2023
Zriadenie terasy
379/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ELITE Pizzeria - Kebab s.r.o.
3. Október 2023
BVS - BF 2023
378/2023
1 680,00 € Bratislavská vodárenská spoloč Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice