Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Zabezpečenie stravovania - stravné lístky
64/2022
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
11. Apríl 2022
spoločenská sála
70/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
27. Apríl 2022
„Zelené Srdce Podunajských Biskupíc - úsek H"
81/2022
0,00 € Chranenepracovisko.eu, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
29. Apríl 2022
Poskytnutie daru kroviny a stromy v hodnote 2500 eur
83/2022
0,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
5. Máj 2022
Majales Podunajské Biskupice
100/2022
0,00 € Skrášlime Slovensko Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
10. Máj 2022
Pripojenie do distribučnej siete
107/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
17. Máj 2022
spoločenská sála
110/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Slovenský zväz telesne postihn
17. Máj 2022
spoločenská sála
109/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Csemadok MO
18. Máj 2022
spoločenská sála
114/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ZŠ Podzáhradná
19. Máj 2022
Nájomný byt - Szoboszlaiová
116/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
26. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Protokolu č. 9/EOaSM/2016 - ZŠ Bieloruská
121/2022
0,00 € ZŠ Biskupická Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 6/EOaSM/2016
125/2022
0,00 € MŠ Estónska Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Protokolu č. 5/EOaSM/2016
126/2022
0,00 € MŠ Estónska Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
3. Jún 2022
Krátkodobé užívanie nebytových priestorov
128/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
10. Jún 2022
spoločenská sála
132/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Csemadok MO
17. Jún 2022
Dodávka plynu
158/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemyse Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
24. Jún 2022
Dodávka elektriny do odberného miesta
159/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
24. Jún 2022
Dodávka elektriny do odberného miesta
159/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Júl 2022
Predlženie doby nájmu do 30.06.2027
170/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice RONADENT s. r. o.
8. August 2022
Dod. č. 1 - zmena v časti "Nájomca"
193/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Anna Gazdzik