Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Predĺženie doby nájmu
134/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Rozkvitneš
18. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
132/2024
135,85 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
18. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
131/2024
55,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
18. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
129/2024
194,12 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice LEGOLAS s.r.o
18. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
128/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
18. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
127/2024
112,75 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
15. Marec 2024
Zmena výšky nájomnho
123/2024
172,15 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
14. Marec 2024
penájom printových zariadení
117/2024
0,01 € MAJAX, s. r. o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
14. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
118/2024
132,79 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice ENPI s.r.o.
14. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
119/2024
146,67 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
14. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
120/2024
266,46 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Orban Peter
14. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
121/2024
147,40 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
14. Marec 2024
Nájom pozemku parc. č. 2572/2 o výmere 52 m2 na ul. Padlých hrdinov
122/2024
57,20 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
13. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
107/2024
225,96 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
13. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
108/2024
64,71 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Kollár Pavol
13. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
106/2024
55,05 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
13. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
105/2024
314,10 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Strenátková Fatima Mgr.
13. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
104/2024
131,45 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
13. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
102/2024
92,40 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
13. Marec 2024
Zmena výšky nájomného
103/2024
1 798,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice RITA s.r.o.