Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Vybavenie VPS ručnými strojmi na úpravu zelene pre MÚPB
432/2023
9 319,50 € European Peripherals spol. s r Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. November 2023
Nájomný byt_ Ing. Jagnešáková Michaela
431/2023
82,43 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
23. November 2023
Poskytovanie servisných služieb k dielu Komplexné riešenie integrácie
430/2023
3 960,00 € TRIMEL s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
22. November 2023
predmetom tejto zmluivy je poskytuntie časti nebytových priestorov v o
429/2023
12,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
15. November 2023
Vybudovanie intergrovaného parkoviska a cyklotrasy v Podunajských Bisk
427/2023
81 000,00 € HOMIS s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
15. November 2023
Dar - nehnuteľná vec Konštrukcia Workout Urban Custom 8
428/2023
0,00 € Bratislavský maratón, o.z. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
14. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb elektronických
426/2023
380,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
10. November 2023
Diaľkovo ovládaná kosačka s príslušenstvom na údržbu zelených plôch pr
425/2023
24 575,00 € DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
9. November 2023
poskytovanie formálneho a neformálneho vzdelávania
423/2023
19,50 € Skyro, n.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
7. November 2023
Nájom pozemku parc. č. 3176/22, 38 v ZO Radosť
419/2023
475,20 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
8. November 2023
č. 442/2023
420/2023
5 000,00 € Tatra banka a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
8. November 2023
č. 443/2023
421/2023
5 000,00 € Tatra banka a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
8. November 2023
Ukončenie nájmu
422/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
7. November 2023
Nájom bytu Mgr. Maľaková Zuzana
416/2023
107,95 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
7. November 2023
Nájomný byt_Mgr. Glovaťáková Alžbeta
417/2023
53,97 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
7. November 2023
Ukončenie nájmu_Mgr. Zaťko Roman
418/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
2. November 2023
Ukončenie nájmu_Ciglan Peter
412/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
2. November 2023
Rámcová dohoda o barterovej spolupráci s Berto s.r.o.
413/2023
0,00 € Berto Trade s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
31. Október 2023
Traktorové kosačky so zberným košom s hydraulickým vysýpaním koša 2ks
398/2023
62 136,00 € AGRESERVIS spol. s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
31. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
399/2023
2 000,00 € SPOJE FC Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice