Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Dohoda o užívaní nebytových priestorov vZŠ Vetvárska 7, Bratislava
16/2024
0,00 € Základná škola s materskou ško Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
5. Február 2024
Dohoda o užívaní nebytových priestorov GFGL Hronská 3
17/2024
0,00 € Gymnázium Federica Garciu Lorc Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
5. Február 2024
Dohoda o užívaní nebytových priestorov v budove ZŠ Podzáhradná
18/2024
0,00 € Základná škola Podzáhradná 51 Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
5. Február 2024
Dohoda o užívaní nebytových priestorov v budove ZŠ Bieloruská
19/2024
0,00 € Základná škola Bieloruská 1 Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
2. Február 2024
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku
14/2024
13,37 € Nezisková organizácia opatrova Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
1. Február 2024
Opatrenia na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a zamestnaniu pre margin
13/2024
333 489,31 € Úrad vlády Slovenskej republik Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
30. Január 2024
pracovných podmienok zamestnávania zamestnancov na rok 2024
12/2024
0,00 € Slovenský odborový zväz verejn Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
23. Január 2024
Stavebné úpravy miestnej komunikacie Hviezdna, Machová a Korytnícka
11/2024
0,00 € Hviezdna 1 s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
22. Január 2024
Zmena výšky nájomného
10/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Sadloňová Iveta
22. Január 2024
Ukončenie nájmu k 31.12.2023
9/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. Január 2024
dodanie obytných kontajnerov
8/2024
42 774,00 € BAUGRUP s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
17. Január 2024
Poskytnutie služieb na zhodnotenie odpadov
5/2024
7 056,00 € OLO a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
17. Január 2024
Žiadosť o zmenu bežného účtu MČ PB
7/2024
0,00 € Tatra banka a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
17. Január 2024
Žiadosť o zmenu bežného účtu MČ PB
6/2024
0,00 € Tatra banka a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
16. Január 2024
Záväzok pokytovateľa vykonať pre objednávateľa odstánenie vozidiel
4/2024
6 000,00 € AUTOVRAKOVISKO s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
11. Január 2024
Program MultiSport
3/2024
40,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
8. Január 2024
Predlženie nájmu
1/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
8. Január 2024
Zmena výšky nájomného
2/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
19. December 2023
pomocné práce pri čistení a údržbe parkov, komunikácií, ihrísk, verejn
443/2023
4,60 € Ústav na výkon väzby a ÚnVT Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
22. December 2023
urovnanie sporných práv a povnností
445/2023
90 040,15 € Bytový podnik Podunajské Bisku Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice