Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2023
Dodatok č. 6 zmena nájomného
66/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. Február 2024
Zmena výšky nájomného
33/2024
141,35 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. Február 2024
Zmena výšky nájomného
32/2024
18,70 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. Február 2024
Zmena výšky nájomného
31/2024
322,91 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. Február 2024
Zmena výšky nájomného
30/2024
156,65 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. Február 2024
Zmena výšky nájomného
29/2024
102,85 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. Február 2024
Zmena výšky nájomného
41/2024
85,80 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. Február 2024
Zmena výšky nájomného
40/2024
75,72 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. Február 2024
zmena výšky nájomného
39/2024
302,35 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Marek Zítka - SÍRIUS
22. Február 2024
Zmena výšky nájomného
38/2024
100,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. Február 2024
Zmena výšky nájomného
37/2024
88,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
22. Február 2024
Zmena výšky nájomného
36/2024
187,12 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Virágová Eva
22. Február 2024
Dodatok č. 15 - zmena výšky nájomného
35/2024
603,18 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice AS-LOGO, s.r.o.
22. Február 2024
Dodatok č. 13 - zmena výky nájomného
34/2024
166,50 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Pavol Fekete - SILADOTYKU
20. Február 2024
Zmluva č. 8144 poskytovanie prístupu do siete Internet
28/2024
1 281,60 € ISPER, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
12. Február 2024
Podnikateľský účet určený na príjem prostriedkov zo ŠR SR alebo prost
27/2024
0,00 € Tatra banka a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
9. Február 2024
Poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva Miu PB
26/2024
118 560,00 € Advokátska kancelária JUDr. Ju Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
8. Február 2024
Nájomný byt - Dornaiová Rozália
24/2024
107,22 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
8. Február 2024
Príspevok na prevádzku ZOS
25/2024
13,37 € Združenie GERION Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
6. Február 2024
Dotatok z mluve o združení č.1/1996
20/2024
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republ Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice