Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Nájomný byt_Forróová Helena
242/2024
168,76 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
14. Máj 2024
nájomný byt_Dobrovičová Linda
241/2024
241,13 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
25. Január 2023
Dodatok č. 6 zmena nájomného
66/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
20. Jún 2024
Otvorenie a vedenie bežného účtu bankou pre Majiteľa účtu
315/2024
0,00 € Tatra banka a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Jún 2024
zmluva o nájme pozemku-stánky Juniáles
306/2024
250,02 € Sweet Coffee s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Jún 2024
zmuva o nájme-stánky Juniáles
307/2024
500,04 € Hadnaď Ľuboš Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Jún 2024
zmluva o poskytnutí služby-hasiči Juniáles
308/2024
55,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Jún 2024
zmluva o spolupráci - hasiči Juniáles
309/2024
55,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Jún 2024
zmluva o posktnutí služby- hasiči Juniáles
310/2024
110,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Jún 2024
Zmluva o nájme pozemku - stánky Juniáles
305/2024
500,04 € Ziggy´s hand made foods s. r. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Jún 2024
zmluva o poskytnutí služby-hasiči Juniáles
311/2024
110,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Jún 2024
zmluva o poskytnutí služby -hasiči Juniáles
312/2024
0,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Jún 2024
zmluva o poskytnutí služby - hasiči Juniáles
313/2024
55,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
19. Jún 2024
zmluva o nájme pozemku - stánky Juniáles
314/2024
250,08 € Vaškovič Jozef Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
18. Jún 2024
Kultúrne križovatky - Inovatívne partnerstvá medzi mestkými zastupiteľ
287/2024
33 037,50 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
18. Jún 2024
BVS Zmluva o spolupráci
288/2024
2 772,00 € Bratislavská vodárenská spoloč Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
18. Jún 2024
ZMluvy o nájme pozemku - stánkari Juniáles
298/2024
500,04 € IP Corporate s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
18. Jún 2024
Zmluvy o nájme - stánkari Juniáles
297/2024
500,04 € DICK&JANE, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
18. Jún 2024
Zmluvy o nájme pozemku - stánky Juniáles
296/2024
500,04 € Oláh Alexander Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
18. Jún 2024
Zmluvy o nájme pozemku - stánky Juniáles
295/2024
249,99 € PROFI TIP-TOP Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice