Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 41/96
342/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
31. Júl 2023
Pomoc odídencom v Biskupiciach
341/2023
803 400,00 € Ministerstvo investícií, regio Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Júl 2023
Používanie bankových služieb el.bankovníctva Business Banking
337/2023
0,00 € Tatra banka a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 223 09 17 3 o nájm e pozemku
338/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
27. Júl 2023
Nájom časti pozemku parc. č. 5368/10 o výmere 10 m2 na Podunajskej ul.
339/2023
129,09 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Pavel Michna
27. Júl 2023
Poskytovanie služieb zverejňiovania dokladov
340/2023
300,00 € TRIMEL s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
26. Júl 2023
Spoločenská sála
333/2023
108,60 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
26. Júl 2023
jarné a jesenné čistenie
335/2023
69 360,00 € OLO a.s. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
26. Júl 2023
Nájomný byt-MUDr. Danica Chudá
336/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
25. Júl 2023
Spoločenská sála
334/2023
450,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Jana Hulínová
21. Júl 2023
Zmena nájomca
330/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
21. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
329/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
21. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
327/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
21. Júl 2023
Zabezpečenie procesov verejného obstarávania
328/2023
28 620,00 € TENDER GROUP s. r. o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
21. Júl 2023
Zmena nájomcu
326/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice MAJDENT s.r.o.
21. Júl 2023
Zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre MÚ MČ Pod. Biskupice
331/2023
26 700,00 € E-VO, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
20. Júl 2023
Dohoda o ukončení náíjmu
314/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
20. Júl 2023
Nájomný byt-MUDr. Danica Chudá
325/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
20. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
324/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
20. Júl 2023
Dohoda o ukončení nájmu
322/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba