Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
Hasičská služba na podujatí - Juniáles
281/2023
80,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
20. Jún 2023
Spoločenská sála
274/2023
104,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Žigo Music House, s. r. o.
19. Jún 2023
nákladné auto - BT955AK
272/2023
0,00 € Bytový podnik Podunajské Bisku Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
15. Jún 2023
15. Biskupický Juniáles - spolupráca
269/2023
4 520,00 € Bratislavská vodárenská spoloč Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
15. Jún 2023
Spoločenská sála
270/2023
83,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
15. Jún 2023
Spoločenská sála
271/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice CSEMADOK ZO
14. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Protokolu č. 9/EOaSM/2016
267/2023
0,00 € Základná škola Bieloruská Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
14. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Protokolu č. 1/EOaSM/2016 - elok. prac. Latorická 2
268/2023
0,00 € Materská škola, Linzbothova 98 Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
13. Jún 2023
Zmena nájomcu
266/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
12. Jún 2023
Zmena nájomcu, zmena výšky nájomného
265/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
9. Jún 2023
rozšírenie redakč. systému-modul úradná tabuľa
263/2023
60,00 € Galileo Corporation, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
9. Jún 2023
zabezpečenie ochrany a mlčanlivosti dôverných informácií
264/2023
0,00 € IT-CONFIG s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
8. Jún 2023
Spoločenská sála
262/2023
141,10 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
7. Jún 2023
Zhodnotenie a likvidácia odpadu
261/2023
84,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice OLO a.s.
6. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 209/2023 o nájme pozemku
260/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Milan Baláž-M.B.I.
2. Jún 2023
výroba atypického nábytku
258/2023
34 800,00 € DEXT, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
1. Jún 2023
Nájomný byt
255/2023
24,45 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
1. Jún 2023
finančný dar v hodnote 10,000 EUR na obnovu športových areálov
257/2023
10 000,00 € SEHRING BRATISLAVA, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
1. Jún 2023
Vykonanie auditu a vydanie osvedčenia o audite 2022-2024
256/2023
5 400,00 € DOMINANT AUDIT s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
1. Jún 2023
Spoločenská sála
259/2023
231,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Beija Flor s.r.o.