Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2023
Dodávka multifunčných zariadení a poskytnutí služieb
240/2023
71 460,00 € MAJAX, s. r. o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 - zmena nájomného
239/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
15. Máj 2023
Dodatok č. 9 zmena výšky nájomného
238/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
10. Máj 2023
Spoločenská sála
236/2023
318,60 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
10. Máj 2023
Spoločenská sála
237/2023
164,40 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
5. Máj 2023
Stavebný dozor
233/2023
11 484,00 € RENAK S, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
5. Máj 2023
Predĺženie doby nájmu
234/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
5. Máj 2023
Poskytnutie dotácie na vybavenie DHZO
235/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
3. Máj 2023
Nájom pozemku parc. č. 2582/4 o výmere 62 m2 - predzáhradka
232/2023
43,40 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
3. Máj 2023
Oprava chodníka na ul. Hronská a oprava prepadnutej časti cesty
230/2023
27 996,16 € DOKARO výrobné družstvo Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
3. Máj 2023
Nájom pzemku parc. č. 5478/34 o výmere 11 m2 pod garážou na Korytnicke
231/2023
44,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
2. Máj 2023
Spoločenská sála
229/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Základná škola Podzáhradná 51
28. Apríl 2023
Vodorovné a zvislé dopravné značenie
228/2023
69 621,88 € Talajka, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Apríl 2023
Dodatok č. 24 k Zmluve o prenájme NPa tepelno-technického zariadenia z
227/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Veolia Energia Podunajské Bisk
26. Apríl 2023
Spoločenská sála
225/2023
174,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
26. Apríl 2023
Spoločenská sála
224/2023
394,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
26. Apríl 2023
Realizácia diela a poskytovania služieb
226/2023
0,00 € BIOMETRIC spol. s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
25. Apríl 2023
Vdorovné a zvislé dopravné značenie
222/2023
69 621,88 € Talajka, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
25. Apríl 2023
Nájom pozemku parc. č. 3176/3 o výmere 22 m2 v ZO Radosť
223/2023
15,40 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
24. Apríl 2023
stravovanie dôchodcom
221/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba