Centrálny register zmlúv

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - nakladanie s odpadom
26/2023/HONSP/EO
41,80 € Marta Pilarčík Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
4. Október 2023
dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
55/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., žilina Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
24. November 2023
Zmluva - kontrolné vzorky, cykly Labquality EQAS
128/2023/HONSP/EO
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. December 2023
Dodatok č 1. o hospodárskej mobilizácii
61/2023
0,00 € MZ SR Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
7. December 2023
Dodatok č.6 prof.vojaci
60/2023
0,00 € Ministerstvo obrany SR Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
7. December 2023
Dodatok č.5 prof.vojaci
59/2023
0,00 € Ministerstvo obrany SR Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
29. November 2023
Rámcová dohada - centrálny venózny katéter
132/2023/HONSP/PaM
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
28. November 2023
Elektromyograf a rozšírením softvéru na 3 kanály
129/2023/HONSP/VO
0,00 € NEURIS, s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
28. November 2023
Zmluva - Príprava a priebe VO denný psych.stacionár
130/2023/HONSP/VO
0,00 € E-VO, s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní odbornej zdravotníckej praxe - MUDr. Bučková
131/2023/HONSP/PaM
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. November 2023
Dohoda dočasnom pridelení zamestnanca - MUDr. Zacharovský Maroš
126/2023/HONSP/PaM
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta BB Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. November 2023
Zmluva - rezideský program
127/2023/HONSP/PaM
0,00 € Univerzita Komenského v BA, Jesseniova LF UK Martin Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
3. November 2023
Zmluva o vykonaní odbornej stáže - OAIM
122/2023/HONSP/PaM
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
6. November 2023
Kúpna zmluva - Monitoor na meranie hemodynamických parametrov a oxymetrie pacienta
123/2023/HONSP/VO
0,00 € UNOMED spol. s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
23. Október 2023
Dohoda o odbornej stáži - MUDr. Jana Lipiaková
119/2023/HONSP/PaM
0,00 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
23. Október 2023
Kúpna zmluva - konvektomat do kuchyne
120/2023/HONSP/VO
0,00 € Gastro Vrábeľ,s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
13. Október 2023
Rámcová dohoda - Hygienické potreby
118/2023/HONSP/VO
0,00 € Výroba a obchod Švagerko s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
10. Október 2023
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
117/2023/HONSP/TIO
0,00 € Linde Gas s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
4. Október 2023
Dohoda o bakalárskej (inžinierskej)praxi študenta Kristína Kocifajová
114/2023/HONSP/n.OŠE
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
3. Október 2023
Zmluva o výkone zdravotníckej praxe- Mgr.Mária Kovalčíková
113/2023/HONSP/PaM
0,00 € Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégeho DK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená