Centrálny register zmlúv

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
Zmluva o nájme prístrojov a akceptácia cenovej ponuky reagencií
82/2023/HONSP/VO
105 823,15 € Roche Slovensko,s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
20. Jún 2023
Zmluva o dielo Rekonštrukcia izieb na nadštandardné izby
81/2023/HONSP/VO
0,00 € FAVART spol. s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
22. Máj 2023
Zmluva o praktickej výučbe - (Karolína Huráková )
59/2023/HONSP/n.OŠE
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
9. Jún 2023
zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta - Michaela Lajčinová
76/2023/HONSP/n.OŠE
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
9. Jún 2023
Kancelársky papier
77/2023/HONSP/VO
16 543,80 € Tibor Varga TSV PAPIER Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
9. Jún 2023
dodatok k zmluva o nájme nebytových priestorov
37/2023
0,00 € DAVITAL, s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Jún 2023
Mandátna zmluva
72/2023/HONSP/PaM
0,00 € MUDr. Michal Košík Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Jún 2023
dodávka vody vo vratných obaloch
73/2023/HONSP/OPAČ
0,00 € AQUA PRO EUROPE,a.s Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Jún 2023
Pracie detergenty
74/2023/HONSP/VO
13 940,76 € Diversey Slovensko, spol. s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Jún 2023
zabezpčečie praxe študenta - Vorčáková Katarína
75/2023/HONSP/PaM
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
7. Jún 2023
Zmluva o praktickej výučbe
70/2023/HONSP/n.OŠE
0,00 € Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
1. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytovný priestorov
68/2023/HONSP/EO
0,00 € Základná škola P.O.Hviezdoslava Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
1. Jún 2023
Zmluva o dielo - rekonštrukcia pochôdznej strechy a skladových priestorov
69/2023/HONSP/VO
61 925,52 € Grif plus s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
9. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - nakladanie s odpadom
48/2023/*HONSP/EO
0,00 € ZubHab s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
18. Máj 2023
prenájom reklamnej plochy (1ks reklamný panel)
53/2023/HONSP/EO
0,00 € BM Logistic Nord s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
22. Máj 2023
Zmluva o praktickej výučbe - (Juliana Mokošáková )
57/2023/HONSP/n.OŠE
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
22. Máj 2023
Zmluva o praktickej výučbe - ( Nikola Tylková )
58/2023/HONSP/n.OŠE
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
22. Máj 2023
Dodatok č. 1 o určení výučbového ZZ SZŠ
35/2023
0,00 € Stredná zdravotnícka škola DK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
31. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
64/2023/HONSP/EO
0,00 € O2 Networks, s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
31. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytovný priestorov
67/2023/HONSP/EO
0,00 € TRADYSYR, s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená