Centrálny register zmlúv

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca- MUDr.Veronika Vošková Gemeľová
11/2024/HONSP/PaM
0,00 € Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb,a.s. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. Február 2024
Dodatok č 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
12/2024
0,00 € Urológia Orava s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - likvidácia nebezpečného odpadu
16/2024/HONSP/EO
0,00 € DALPS s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
29. Február 2024
Mandátna zmluva -rádiológ pohotovostná služba
17/2024/HONSP/PaM
0,00 € MUDr.Michal Košík Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
16. Február 2024
Dohoda o zverení referentského vozidla - Mgr. Ivan Božík
15/2024/HONSP/PaM
0,00 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. Február 2024
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku
81/2022
0,00 € Marek Schifferdecker Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. Február 2024
Dodatok - Zmena zmluvných podmienok
5/2023
0,00 € Materasso Slovakia, s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. Február 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta - Klára Kovaľáková
33/2023/HONSP/n.OŠE
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. Február 2024
Dodatok. č.3 k zmluve o poskytovaní služieb
34/2023
0,00 € Michaela Laurincová Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. Február 2024
zmluva o zabezpečení praxe - Tomáš Kocúr
62/2023/HONSP/PaM
0,00 € Univerzita Palackého v Olomouci Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. Február 2024
Zmluva - APS zubná
99/2023/HONSP/PaM
0,00 € TPBCOMPANY s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. Február 2024
Zmluva o výpožičke - EHR zariadenie
121/2023/HONSP/EO
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
135/2023/HONSP/EO
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. Február 2024
dodatok č. 3 ukončenie služieb -likvidácia NO a pranie
8/2024
0,00 € MUDr.Mária Abaffyová Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. Február 2024
Dohoda o zverení referentského vozidla
10/2024/HONSP/PaM
0,00 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
13. Február 2024
Rámcová zmluva na stavebené práce
14/2024/HONSP/VO
68 500,00 € UNITEAM, spol. s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
9. Február 2024
Darovacia zmluva
141/2023/HONSP/EO
1 000,00 € Dajana Sochová Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Február 2024
Zmluva o výkone odbornej praxe - Simona Žuffová
12/2024/HONSP/PaM
0,00 € Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Február 2024
Zmluva o zabezpečnení odbornej praxe - Mgr.Ľubica Prisenžňáková, PhD.
13/2024/HONSP/n.OŠE
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Február 2024
dodatok č. 30 Zmena zmluvných podmienok
10-2024
0,00 € Union Zdravotná poisťovňa, a.s. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená