Centrálny register zmlúv

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o výkone odbornej praxe -MUDr. Claudia Skalková
47/2024/HONSP/PaM
0,00 € NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpezpečení odbornej praxe - Kristián Bebej
54/2024/HONSP/n.OŠE
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
29. Apríl 2024
Zmluva o zhodnotení biologicky rozložiteľného odpadu
55/2024/HONSP/OPAČ
0,00 € VSV GROUP s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo- Výmena podláh na Int a chir. Oddelení
52/2024/HONSP/n.OŠE
55 334,50 € APLIK-PODLAHY s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
26. Apríl 2024
Zmluva o výkone APS
53/2024/HONSP/PaM
0,00 € KosaMed,s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
25. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
32/2024
0,00 € SBMED,s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva - Operačná lampa
48/2024/HONSP/VO
16 545,00 € FÉNIX Bratislava spol. s r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
17. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
28/2024
0,00 € Go.Praktik, s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
17. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
43/2024/HONSP/EO
0,00 € Slovenská lekárska komora Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
17. Apríl 2024
Dodatok. Č.2 k zmluve o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
36/2024
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
37/2024
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
17. Apríl 2024
dodatok č. 31 Zmena zmluvných podmienok
38/2024
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
16. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dodávke služieb
44/2024/HONSP/OVIT
0,00 € makelTwork,s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. Apríl 2024
Zmluva o vykonaní servisných výkonov a preventívnych prehliadok
35/2024
0,00 € MEDIS Nitra, spol. s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva - Nemocničné lôžko pre intenzívnu starostlivosť
34/2024/HONSP/VO
9 970,00 € VITAMED SK s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
10. Apríl 2024
Rámcová zmluva na stavebené práce - Maľovanie priestorov
35/2024/HONSP/VO
68 435,70 € Jozef Jagelka Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
20/2024
0,00 € KudMed s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
21/2024
0,00 € MUDr.Ľubica Mišíková Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
22/2024
0,00 € MUDr.Daniela Matušková Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
23/2024
0,00 € Zelená lekáreň, s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená