Centrálny register zmlúv

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
21/2024
0,00 € MUDr.Ľubica Mišíková Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
22/2024
0,00 € MUDr.Daniela Matušková Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
23/2024
0,00 € Zelená lekáreň, s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
24/2024
0,00 € HORMED s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
25/2024
0,00 € MUDr. Miriam Hrkľová , s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
26/2024
0,00 € PRAKTIK AZ, s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
27/2024
0,00 € HUB-LEK, s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
29/2024
0,00 € MUDr. Stanislav Fukas,SADIF s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Apríl 2024
dodatok č 2 k zmluve o výkone APS
30/2024
0,00 € HELPFOR s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva - umelý pľúcny ventilátor
30/2024/HONSP/VO
13 900,00 € MEDIS Nitra spol., s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
4. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení odb.stáže pediatrická kardiológia - MUDr. Ivana Matejková
31/2024/HONSP/PaM
0,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
16. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - nakladanie s odpadom
26/2023/HONSP/EO
41,80 € Marta Pilarčík Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
24. Január 2024
dodatok č. 2Nájom nebytového priestoru - diabetologická ambulancia
9/2024
0,00 € DiaInter s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
28. Marec 2024
Zmluva o praktickej výučbe
28/2024/HONSP/n.OŠE
0,00 € Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
26. Marec 2024
zmluva o zabezpečení obornej praxe -Peter Francúz
26/2024/HONSP/PaM
0,00 € Lekárska fakulta Univerzity Karlovy Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
26. Marec 2024
Zmluva o servise a výkone služieb prislúchajúcej zodpovednej osobe
19/2024
0,00 € BESONE s.r.o., Liptovský Mikuláš Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
22. Marec 2024
Rámcová dohoda na doávku potravín
25/2024/HONSP/VO
0,00 € INMEDIA, spol s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
19. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odb. praxe - MUDr.Zuzana Štureková
22/2024/HONSP/PaM
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
19. Marec 2024
Rámcová dohoda- PVC vrecia na biologický mat. a komunálny odpad
24/2024/HONSP/VO
24 698,75 € ATRIO PLUS s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
7. Marec 2024
Rámcová dohoda - zdravotnícka gáza a tampóny
20/2024/HONSP/VO
8 645,39 € Vidra spol.s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená