Centrálny register zmlúv

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2022
Dodatok č. 4 Dôvera
Dodatok č.4. k zmluve č.75DDZS000420 Dôvera, a.s.
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
12. Máj 2022
Zmluva o spolupráci č. 346/2022 - vakcína Nuvaxovid
Zmluva o spolupráci č. 346/2022
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
12. Máj 2022
Dodatok č.4 k Mandátnej zmluve 122/2019/PaM
Dodatok č.4
0,00 € AGYND, s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
22. Jún 2022
Dohoda o ukončení o poskytovaní služieb pri zbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
Dohoda o ukončení o poskytovaní služieb pri zbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
0,00 € Peter Bolek - EKORAY Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
24. Jún 2022
Darovacia zmluva - darovanie liekov
Darovacia zmluva - darovanie liekov
0,00 € SERVIER SLOVENSKO spol.s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
24. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € FORTIS Venus s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
24. Jún 2022
Sponzorská zmluva - finančný dar
Sponzorská zmluva
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
27. Jún 2022
Dodatok č. 2 k rámcovej dohode na dodanie potravín ,,Mrazené mäso, hydina a mrazené ryby"
Dodatok č. 2 k rámcovej dohode na dodanie potravín ,,Mrazené mäso, hydina a mrazené ryby"
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. + INMEDIA, spol. s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
27. Jún 2022
Dodatok č.22 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.6006NSP2000117
Dodatok č.22 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.6006NSP2000117
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
27. Jún 2022
Dodatok č. 29 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000317
Dodatok č. 29 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000317
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
27. Jún 2022
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6011DDSL000120
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6011DDSL000120
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. August 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služby ALEF Distribution SK, s.r.o.
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služby ALEF Distribution SK, s.r.o.
0,00 € Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služby ALEF Distribution SK, s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. August 2022
Zmluva o výpožičke správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
Zmluva o výpožičke správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
9. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb FORTIS Venus s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb FORTIS Venus s.r.o.
0,00 € FORTIS Venus s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
9. August 2022
Zmluva č. 33NSP2000422 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zmluva č. 33NSP2000422 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
9. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve LSSXW/SW/1121/2014
Dodatok č. 3 k zmluve LSSXW/SW/1121/2014, Počítače a programovanie s.r.o.
0,00 € Počítače a programovanie s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
11. August 2022
Dodatok č. 30 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.75NSP1000317
Dodatok č. 30 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.75NSP1000317
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
17. August 2022
Darovacia zmluva č. 2136/2021 Ministerstvo zdravotníctva SR
Darovacia zmluva č. 2136/2021 Ministerstvo zdravotníctva SR
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
17. August 2022
Zmluva č RCD 756/2022 ITQ-INŠTITÚT TEORIE KVALITY, s.r.o.
Zmluva č RCD 756/2022 ITQ-INŠTITÚT TEORIE KVALITY, s.r.o.
0,00 € ITQ-INŠTITÚT TEORIE KVALITY, s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
25. August 2022
Zmluva o spolupráci - Unilabs Slovensko, s.r.o.
Zmluva o spolupráci - Unilabs Slovensko, s.r.o.
0,00 € Unilabs Slovensko s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená