Centrálny register zmlúv

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
Zmluva o zabezpečení a vykonaní odb.praxe - Soňa Ferenčíková
6/2024/HONSP/EO
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
2. Február 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe studentov -Trojáková Bianka
8/2024/HONSP/n.OŠE
0,00 € Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
2. Február 2024
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu
9/2024/HONSP/VO
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
2. Február 2024
Mantátna zmluva
10/2024/HONSP/PaM - stiahnutá
0,00 € Neurologická ambulancia MUDr. Michal Kubáni Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
18. December 2023
dodatok č. 1k zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2024
0,00 € DAVITAL, s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
30. Január 2024
Dohoda o odbornej stáži MUDr. Viktória Mydliarová
7/2024/HONSP/PaM
0,00 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
18. Január 2024
Darovacia zmluva - Monitor Cardio Screen s príslušenstvom
3/2024/HONSP/VO
0,00 € OZ ZDRAVIE PRE ĽUDÍ Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
18. Január 2024
Darovacia zmluva - vybavenie pre ODCH a PAL
4/2024/HONSP/VO
0,00 € OZ ZDRAVIE PRE ĽUDÍ Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
18. Január 2024
Darovacia zmluva - transfúzne a dialyzačné kreslo 3 ks
5/2024/HONSP/VO
0,00 € OZ ZDRAVIE PRE ĽUDÍ Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
9. Január 2024
Kúpna zmluva-sanitné motorové vozidlo pre DZS
2/2024/HONSP/VO
53 600,00 € CHIROSAN, s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Január 2024
dodatok č. 2 zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2024
0,00 € Unilabs Slovensko s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - likvidácia nebezpečného odpadu
1/2024/HONSP/EO
0,00 € Martin Šikiňa Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
4. Október 2023
dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
55/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., žilina Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
24. November 2023
Zmluva - kontrolné vzorky, cykly Labquality EQAS
128/2023/HONSP/EO
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
18. December 2023
dodatok č. 2 zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2024
0,00 € MATTERASSO Slovakia, s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
19. December 2023
dodatok č. 2 zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2024
0,00 € PROTETIKA a.s. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
19. December 2023
dodatok č. 2 zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2024
0,00 € Spojená škola internátna Námestovo Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
21. December 2023
Dodatok č 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
5/2024
0,00 € ORTHO-VLKO, s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
29. December 2023
Dodatok č 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
6/2024
0,00 € Ing. Vladimír Kubalák s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
29. December 2023
Rámcová dohoda - dezinfekčné prostriedky
140/2023/HONSP/VO
0,00 € ECOLAB GESELLSCHAFT MBH Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená