Centrálny register zmlúv

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
Rámcová dohoda - Hygienické potreby
118/2023/HONSP/VO
0,00 € Výroba a obchod Švagerko s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
10. Október 2023
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
117/2023/HONSP/TIO
0,00 € Linde Gas s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
4. Október 2023
Dohoda o bakalárskej (inžinierskej)praxi študenta Kristína Kocifajová
114/2023/HONSP/n.OŠE
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
3. Október 2023
Zmluva o výkone zdravotníckej praxe- Mgr.Mária Kovalčíková
113/2023/HONSP/PaM
0,00 € Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégeho DK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže- MUDr.Ivana Matejková
107/2023/HONSP/PaM
0,00 € Národný ústav detských chorôb Bratislava Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
26. September 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe - MUDr. Veronika Vošková Gemeľová
111/2023/HONSP/PaM
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
27. September 2023
zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe-Lucia Bernátová
112/2023/HONSP/PaM
0,00 € Všeobecná ambulancia pre deti a dorast AMEDEA s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
26. September 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe - MUDr. Lucia Svitková Bubláková
110/2023/HONSP/PaM
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
19. September 2023
Zmluva o výkone zubno lekárskej APS
108/2023/HONSP/PaM
0,00 € ZubHab s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
13. September 2023
Rámcová dohoda - jednorázové injekčné striekačky
106/2023/HONSP/VO
0,00 € K&M MEDIA s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
8. September 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe - Terézia Štefancová
105/2023/HONSP/PaM
0,00 € Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
5. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Bianka Trojáková
102/2023/HONSP/n.OŠE
0,00 € Slezská univerzita v Opavě Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
5. September 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti manažéra kyber.bezpečnosti
103/2023/HONSP/OVIT
0,00 € Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti manažéra kyber.bezpečnosti Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
5. September 2023
Zmluva o určení výučbového zdrav. zariadenia strednej zdrav.školy
104/2023/HONSP/n.OŠE
0,00 € Stredná zdravotnícka škola DK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
5. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo pochôdzna strecha a skladové priestory
50/2023
0,00 € Grif plus s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
30. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - kybernetická bezpečnosť
49/2023/HONSP/VO
0,00 € void SOC, s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
24. August 2023
Defibrilátor
20/2023/HONSP/VO
6 650,00 € A.M.I.SLOVAKIA s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
21. August 2023
Mandátna zmluva - MUDr. Magdaléna Kolenčíková - FRO
100/2023/HONSP/PaM
0,00 € Rehabilitácia NO s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
21. August 2023
Dohoda o povinnej letnej praxi - Juraj Slovík
101/2023/HONSP/PaM
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v BA Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15. August 2023
Zmluva o praktickej výučbe
98/2023/HONSP/n.OŠE
0,00 € Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená