Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke MsP/22/00014
MsP/22/00026
0,00 € Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
26. September 2023
Zmluva o pripojení n č. 122339088, ktorej predmetom je zriadenie prípojky.
122339088
426,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
26. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 129/2023 Martin Krajčík Svadobný obrad Zrkadlová sieň, Galéria
1292023
300,00 € Krajčík Martin Hlavné mesto SR Bratislava
26. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 131/2023 Karolína Eva Železníková Svadobný obrad Zrkadlová sieň, Galéria
1312023
300,00 € Železníková Karolína Eva Hlavné mesto SR Bratislava
26. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 137/2023 Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o.z. Konvergencie 2023, medzinárodný festival komornej hudby / 24. ročník Zrkadlová sieň, Predsálie
1372023
800,00 € Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie Hlavné mesto SR Bratislava
26. September 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia výťahu BD Budyšínska
MAGSP2300041
41 520,00 € ELVYT, spol. s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o pripojení n č. 122340308, ktorej predmetom je zriadenie prípojky.
122340308
341,28 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o pripojení n č. 122337424, ktorej predmetom je zriadenie prípojky.
122337424
426,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o pripojení n č. 122339183, ktorej predmetom je zriadenie prípojky.
122339183
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o pripojení n č. 122337376, ktorej predmetom je zriadenie prípojky.
122337376
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 133/2023 Martin Karnas Svadobný obrad Zrkadlová sieň, Galéria
1332023
300,00 € Karnas Martin,Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 127/2023 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Oceňovanie pri príležitosti Národného dňa colníkov Zrkadlová sieň a Mezanín
1272023
650,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o pripojení n č. 122339085, ktorej predmetom je zriadenie prípojky.
122339085
71,10 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o pripojení n č. 122339324, ktorej predmetom je zriadenie prípojky.
122339324
71,10 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 135/2023 VIVA EVENTS s.r.o. Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Zrkadlová sieň, Mezanín
1352023
200,00 € Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 134/2023 VIVA EVENTS s.r.o. Event 30. výročie spoločnosti HERZ Zrkadlová sieň, Predsálie, Galéria
1342023
1 600,00 € VIVA EVENTS, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 124/2023 Terra Culta, občianske združenie Koncert súčasnej hudby - Kiril Stoyanov a Lucia Hrvanová Zrkadlová sieň
1242023
450,00 € Terra Culta Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 122/2023 ARTEM, občianske združenie Iveta Ježek: Všetky vône krásy Justiho sieň
1222023
250,00 € ARTEM, občianske združenie Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 123/2023 ARTEM, občianske združenie Tésseris 2 Justiho sieň
1232023
100,00 € ARTEM, občianske združenie Hlavné mesto SR Bratislava
25. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 128/2023 Ondrej Kronka Svadobný obrad Zrkadlová sieň, Galéria
1282023
300,00 € Kronka Ondrej Hlavné mesto SR Bratislava