Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624170123012
3,39 € Plačko Zdeněk, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624171523012
3,57 € Fučíková Dana Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi HLM a spoločnosťou Zátišie 1, s.r.o., týkajúca stavby "Predĺženie Tomášikovej"
MAGBO2400054
0,00 € Zátišie 1 s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639354823022
1 434,12 € Hrabovská Viera, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634171823012
489,17 € Kavacký Ján,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93814_93815_23
028639381423012
6 291,38 € Querce, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
MAGDG2400114
2 105,00 € Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639353423022
1 434,12 € Elan Andrej,MUDr. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
MAGDG2400116
4 107,00 € MOSTY POMOCI Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
MAGDG2400120
4 000,00 € Centrum Amadeus n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634169923012
686,85 € Búgel Tomáš, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634171123012
1 227,27 € Tomašovičová Stanislava, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624168322012
2,34 € Jelenčíková Jana,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Ľubica Brodyová, Milan Brody
098504472300
991,20 € Brodyová Ľubica Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624170623012
3,93 € Munková Zuzana, RNDr. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634170923012
760,63 € Jurčová Eva,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
MAGDG2400117
3 050,00 € HESTIA n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Tadeus Patlevič
098502582300
975,60 € Patlevič Tadeus Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb (odber elektrickej energie) a úhrade nákladov za odber elektriny pod Prístavným mostom na parkovisku P+R Prístavný most.
MAGBO2400060
0,00 € NUBIUM, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 64/2024 CCJW - Společnosť židovských žen České republiky, spolek "Európska regionálna konferencia ICJW, otvárací ceremoniál" Zrkadlová sieň
642024
200,00 € CCJW - SPOLEČNOST ŽIDOVSKÝCH ŽEN ČESKÉ REPUBLIKY, spolek Hlavné mesto SR Bratislava