Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 59/2024 OZ Amazonky Zlet Amazoniek - Celoslovenské stretnutie pacientiek s karcinómom prsníka Mezanín, Zrkadlová sieň
592024
400,00 € Občianske združenie Amazonky Hlavné mesto SR Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 60/2024 Friedrich Ebert STiftung European conference 2024: Are we ready for the EU of 30+? Zrkadlová sieň, Mezanín
602024
1 250,00 € Friedrich Ebert Stiffung e. V. Hlavné mesto SR Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 61/2024 Slovenský Červený kríž Oceňovanie pri príležitosti vzniku Červeného kríža Zrkadlová sieň, Mezanín
612024
400,00 € SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ Hlavné mesto SR Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 62/2024 Viva musica! VIVA MUSICA - hudobná skúška s klavírom a opernou speváčkou Zrkadlová sieň
622024
200,00 € VIVA EVENTS, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
MAGDG2400118
4 590,00 € Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou Hlavné mesto SR Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 65/2024 Studio Parada s.r.o. Nakrúcanie rozhovoru s politikom Galéria - Zlatý salón
652024
300,00 € Studio Parada s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytnutí FPP na rok 2024 pre Ichtys.
MAGDG2400095
42 932,76 € Občianske združenie ICHTYS Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku na rok 2024 pre IPčko, o.z.
MAGDG2400089
42 475,80 € IPčko Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytnutí FPP na rok 2024 pre DF SR.
MAGDG2400093
54 993,20 € Detský fond Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Deti 2024
MAGDG2400111
3 849,00 € Detský fond Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty pre účely stavby „Výmena povrchu chodníka Šancová / Žabotova“.
MAGBO2400055
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624170223012
2,53 € Blažo Pavel,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634170423012
825,73 € Kovárová Katarína, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634169523014
496,66 € Bendlová Margita Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634169623012
624,14 € Petrášová Denisa Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634170523012
759,00 € Kozáková Helena Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634167123014
593,86 € Sadloňová Silvia Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634169123014
496,66 € Šoková Lenka, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634170023012
785,82 € Kovárová Simona Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624170723012
3,64 € Jamrichová Anna Hlavné mesto SR Bratislava