Centrálny register zmlúv

Obec Kátlovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
Dodatok č. 2 o zriadení spoločného obecného úradu Trnava
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení SOU
0,00 € Vybrané dotknuté obce Obec Kátlovce
2. Február 2024
Dodatok k Zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu č. S07T700003
Dodatok k Zmluve o zvoze a skládkovaní č. S07T700003
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Kátlovce
24. Január 2024
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
03/2024
0,00 € HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie Obec Kátlovce
15. Január 2024
Zmluva o nájme bytu 340/1
02/2024
99,75 € J. Ferech Obec Kátlovce
8. Január 2024
Zmluva o dielo "Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Kultúrny dom"
01/2024
15 240,00 € STUDIO, s.r.o. Obec Kátlovce
15. December 2023
Zmluva o aktualizácii programov
31/2023
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Kátlovce
13. December 2023
Dodatok k Zmluve o odbere použitého jedlého oleja
Dodatok k Zmluve o odbere použitého jedlého oleja
0,42 € biobio s.r.o. Obec Kátlovce
6. December 2023
Kúpna zmluva
218/2023
714,63 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Kátlovce
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
48062023
1 440,00 € Nadácia SPP Obec Kátlovce
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu 339/6
28/2023
134,75 € D. Jankura Obec Kátlovce
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu 339/1
29/2023
99,75 € E. Ušáková Obec Kátlovce
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu 340/9
30/2023
134,75 € J. Deštíková Obec Kátlovce
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu 339/7
Zmluva o nájme bytu 339/7
200,00 € M. Sliva Obec Kátlovce
1. December 2023
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve uzatvorenej 27.02.2019
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve uzatvorenej 27.02.2019
0,00 € AMONSTAV, s.r.o. Obec Kátlovce
1. December 2023
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve uzatvorenej 27.02.2019
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve uzatvorenej 27.02.2019
0,00 € AMONSTAV, s.r.o. Obec Kátlovce
30. November 2023
Zmluna na výkon zhodnocovania odpadu
27/2023
0,00 € HRTMET spol. s r.o. Obec Kátlovce
27. Október 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátov centrum obcí a miest
26/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Kátlovce
26. Október 2023
Dodatok k zmluve o poskytnití dotácie
Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Kátlovce
17. Október 2023
Kúpna zmluva
25/2023
504,00 € I. Strečanský Obec Kátlovce
2. Október 2023
Kúpna zmluva
24/2023
187,00 € M. Mrva a manželka Obec Kátlovce