Centrálny register zmlúv

Obec Kátlovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu 347/8
10/2024
117,75 € Lenka Žáková Obec Kátlovce
28. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
09/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Kátlovce
21. Máj 2024
Nájomná zmluva na umiestnenie Boxu balíkovo
07/2024
1,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Obec Kátlovce
16. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Dodatok č. 3 k zml. EOZ-455-02-2017-DO
850,00 € ENVIROPOL SK s.r.o. Obec Kátlovce
15. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet
06/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Kátlovce
2. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskystnutí dotácie k žiadosti č. 258/2022...
č. 2
0,00 € Ministerstvo práce soc.vecí a rodiny SR Obec Kátlovce
24. Apríl 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
č. RA-SNCA/20209107
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Trnava Obec Kátlovce
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 17. 10. 2023
dodatok č. 1
504,00 € I. Strečanský Obec Kátlovce
22. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
08/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Kátlovce
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu 347/1
05/2024
99,75 € M. Hrušovský Obec Kátlovce
3. Apríl 2024
Príkazná zmluva
108/VO/01/2024/PL-KS
0,00 € Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Obec Kátlovce
25. Marec 2024
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
04/2024
75,00 € MVDr. Ivan Inštitoris Obec Kátlovce
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z DPO SR
324 0170
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kátlovce
27. Február 2024
Darovacia zmluva
KRHZ-TT-VO-2023/32-027
0,00 € Slovenská republika v zast. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kátlovce
12. Február 2024
Dodatok č. 2 o zriadení spoločného obecného úradu Trnava
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení SOU
0,00 € Vybrané dotknuté obce Obec Kátlovce
2. Február 2024
Dodatok k Zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu č. S07T700003
Dodatok k Zmluve o zvoze a skládkovaní č. S07T700003
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Kátlovce
24. Január 2024
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
03/2024
0,00 € HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie Obec Kátlovce
15. Január 2024
Zmluva o nájme bytu 340/1
02/2024
99,75 € J. Ferech Obec Kátlovce
8. Január 2024
Zmluva o dielo "Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Kultúrny dom"
01/2024
15 240,00 € STUDIO, s.r.o. Obec Kátlovce
15. December 2023
Zmluva o aktualizácii programov
31/2023
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Kátlovce