Centrálny register zmlúv

Obec Kátlovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2022
Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu v Obci Kátlovce
1/2022
17 343,00 € NETcon Europe, s.r.o. Obec Kátlovce
1. August 2022
zmluva o prenájme hrobového miesta
A/335/2022
10,00 € Zuzana Škrbeľová Obec Kátlovce
20. Júl 2022
Kúpna zmluva
05/2022
0,00 € Jarmila Vyskočová Obec Kátlovce
6. Júl 2022
Dodatok k zmluve č. S07T70003 o zvoze a skládkovaní odpadu
Dodatok k zmluve č. S07T70003
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Kátlovce
1. Júl 2022
Kúpna zmluva
03/2022
246,00 € Ing. Ivan Švec a manželka Zuzana Švecová Obec Kátlovce
1. Júl 2022
Zámenná zmluva
04/2022
2 448,00 € Ing. Peter Martinovič a manželka Ing. Jana Martinovičová Obec Kátlovce
22. Jún 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE o dielo č. 09/2021
Dodatok č. 1 k ZMLUVE o dielo č. 09/2021
0,00 € Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt Obec Kátlovce
22. Jún 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Kátlovce
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 1887 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
0,00 € Environmentálny fond Obec Kátlovce
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/R/S/TT/0408
1 550,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Kátlovce
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/R/K/TT/0409
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Kátlovce
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
322 0172
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kátlovce