Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Kátlovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu 347/1
05/2024
99,75 € M. Hrušovský Obec Kátlovce
3. Apríl 2024
Príkazná zmluva
108/VO/01/2024/PL-KS
0,00 € Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Obec Kátlovce
25. Marec 2024
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
04/2024
75,00 € MVDr. Ivan Inštitoris Obec Kátlovce
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z DPO SR
324 0170
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kátlovce
27. Február 2024
Darovacia zmluva
KRHZ-TT-VO-2023/32-027
0,00 € Slovenská republika v zast. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kátlovce
12. Február 2024
Dodatok č. 2 o zriadení spoločného obecného úradu Trnava
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení SOU
0,00 € Vybrané dotknuté obce Obec Kátlovce
2. Február 2024
Dodatok k Zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu č. S07T700003
Dodatok k Zmluve o zvoze a skládkovaní č. S07T700003
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Kátlovce
24. Január 2024
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
03/2024
0,00 € HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie Obec Kátlovce
15. Január 2024
Zmluva o nájme bytu 340/1
02/2024
99,75 € J. Ferech Obec Kátlovce
8. Január 2024
Zmluva o dielo "Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Kultúrny dom"
01/2024
15 240,00 € STUDIO, s.r.o. Obec Kátlovce
15. December 2023
Zmluva o aktualizácii programov
31/2023
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Kátlovce
13. December 2023
Dodatok k Zmluve o odbere použitého jedlého oleja
Dodatok k Zmluve o odbere použitého jedlého oleja
0,42 € biobio s.r.o. Obec Kátlovce
6. December 2023
Kúpna zmluva
218/2023
714,63 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Kátlovce
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
48062023
1 440,00 € Nadácia SPP Obec Kátlovce
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu 339/6
28/2023
134,75 € D. Jankura Obec Kátlovce
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu 339/1
29/2023
99,75 € E. Ušáková Obec Kátlovce
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu 340/9
30/2023
134,75 € J. Deštíková Obec Kátlovce
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu 339/7
Zmluva o nájme bytu 339/7
200,00 € M. Sliva Obec Kátlovce
1. December 2023
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve uzatvorenej 27.02.2019
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve uzatvorenej 27.02.2019
0,00 € AMONSTAV, s.r.o. Obec Kátlovce
1. December 2023
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve uzatvorenej 27.02.2019
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve uzatvorenej 27.02.2019
0,00 € AMONSTAV, s.r.o. Obec Kátlovce