Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Kátlovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Zmluva o dielo
013/2024
82 760,00 € Elektro-Morvay, s.r.o. Obec Kátlovce
2. Júl 2024
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
5100002161/6300141041
0,04 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Kátlovce
1. Júl 2024
Darovacia zmluva o poskytnutí finančného príspevku
12/2024
500,00 € Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany Obec Kátlovce
26. Jún 2024
Darovacia zmluva o poskytnutí finančného príspevku
11/2024
500,00 € CS, s.r.o. Obec Kátlovce
3. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu 347/8
10/2024
117,75 € Lenka Žáková Obec Kátlovce
28. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
09/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Kátlovce
21. Máj 2024
Nájomná zmluva na umiestnenie Boxu balíkovo
07/2024
1,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Obec Kátlovce
16. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Dodatok č. 3 k zml. EOZ-455-02-2017-DO
850,00 € ENVIROPOL SK s.r.o. Obec Kátlovce
15. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet
06/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Kátlovce
2. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskystnutí dotácie k žiadosti č. 258/2022...
č. 2
0,00 € Ministerstvo práce soc.vecí a rodiny SR Obec Kátlovce
24. Apríl 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
č. RA-SNCA/20209107
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Trnava Obec Kátlovce
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 17. 10. 2023
dodatok č. 1
504,00 € I. Strečanský Obec Kátlovce
22. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
08/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Kátlovce
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu 347/1
05/2024
99,75 € M. Hrušovský Obec Kátlovce
3. Apríl 2024
Príkazná zmluva
108/VO/01/2024/PL-KS
0,00 € Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Obec Kátlovce
25. Marec 2024
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
04/2024
75,00 € MVDr. Ivan Inštitoris Obec Kátlovce
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z DPO SR
324 0170
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kátlovce
27. Február 2024
Darovacia zmluva
KRHZ-TT-VO-2023/32-027
0,00 € Slovenská republika v zast. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kátlovce
12. Február 2024
Dodatok č. 2 o zriadení spoločného obecného úradu Trnava
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení SOU
0,00 € Vybrané dotknuté obce Obec Kátlovce
2. Február 2024
Dodatok k Zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu č. S07T700003
Dodatok k Zmluve o zvoze a skládkovaní č. S07T700003
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Kátlovce