Centrálny register zmlúv

Obec Kátlovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluna na výkon zhodnocovania odpadu
27/2023
0,00 € HRTMET spol. s r.o. Obec Kátlovce
27. Október 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátov centrum obcí a miest
26/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Kátlovce
26. Október 2023
Dodatok k zmluve o poskytnití dotácie
Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Kátlovce
17. Október 2023
Kúpna zmluva
25/2023
504,00 € I. Strečanský Obec Kátlovce
2. Október 2023
Kúpna zmluva
24/2023
187,00 € M. Mrva a manželka Obec Kátlovce
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/8
21/2023
4 167,00 € T. Pavlík Obec Kátlovce
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/5
22/2023
1 389,00 € P. Šimončič Obec Kátlovce
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/2
23/2023
4 167,00 € M. Uváček Obec Kátlovce
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu 339/6
18/2023
4 824,00 € M. Beňová Obec Kátlovce
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu 347/5
19/2023
4 167,00 € J. Fekoňová Obec Kátlovce
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu 347/4
20/2023
7 164,00 € L. Valent Obec Kátlovce
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DHK1-91-108
10 400,00 € Ministerstvo investícií, ragionálneho rozvoja a investícií SR Obec Kátlovce
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - Za čistú prírodu
2023/OBC/R/P/TT/0094
500,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Kátlovce
19. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 31.08.2022
17/2023
1,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Kátlovce
30. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu 339/3
16/2023
134,25 € A. Hlavatovič Obec Kátlovce
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
15/2023
459,00 € Vladimír Hracho a manželka Obec Kátlovce
31. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu 339/9
14/2023
134,75 € Miroslav Sliva Obec Kátlovce
23. Máj 2023
Darovacia zmluva
13/2023
100,00 € KOFT, s.r.o. Obec Kátlovce
17. Máj 2023
Kúpna zmluva
12/2023
748,00 € J. Verman a manž. Obec Kátlovce
4. Máj 2023
Dodatok k zmluve č. S07T700003 o zvoze a skládkovaní odpadu
Dodatok k zmluve č. S07T700003
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Kátlovce