Centrálny register zmlúv

Obec Kátlovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/134
13 758,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Kátlovce
11. Október 2022
Mandátna zmluva
14/2022
1 800,00 € T-TEAM, s.r.o., architektonická a projektová kancelária Obec Kátlovce
28. September 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ... a ďalších zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
22/08/010/16
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Obec Kátlovce
27. September 2022
Dodatok k zmluve č. S07T70003 o zvoze a skládkovaní odpadu
Dodatok k zmluve č. S07T70003 o zvoze a skládkovaní odpadu
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Kátlovce
12. September 2022
Zmluva o sponzorskom dare
171/2022
500,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Kátlovce
31. August 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu
05/2022
0,00 € Packeta Slovakia, s.r.o. Obec Kátlovce
17. August 2022
Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu v Obci Kátlovce
1/2022
17 343,00 € NETcon Europe, s.r.o. Obec Kátlovce
1. August 2022
zmluva o prenájme hrobového miesta
A/335/2022
10,00 € Zuzana Škrbeľová Obec Kátlovce
20. Júl 2022
Kúpna zmluva
05/2022
0,00 € Jarmila Vyskočová Obec Kátlovce
6. Júl 2022
Dodatok k zmluve č. S07T70003 o zvoze a skládkovaní odpadu
Dodatok k zmluve č. S07T70003
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Kátlovce
1. Júl 2022
Kúpna zmluva
03/2022
246,00 € Ing. Ivan Švec a manželka Zuzana Švecová Obec Kátlovce
1. Júl 2022
Zámenná zmluva
04/2022
2 448,00 € Ing. Peter Martinovič a manželka Ing. Jana Martinovičová Obec Kátlovce
22. Jún 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE o dielo č. 09/2021
Dodatok č. 1 k ZMLUVE o dielo č. 09/2021
0,00 € Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt Obec Kátlovce
22. Jún 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Kátlovce
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 1887 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
0,00 € Environmentálny fond Obec Kátlovce
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/R/S/TT/0408
1 550,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Kátlovce
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/R/K/TT/0409
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Kátlovce
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
322 0172
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kátlovce