Centrálny register zmlúv

Obec Kátlovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Zmluva o dielo
013/2024
82 760,00 € Elektro-Morvay, s.r.o. Obec Kátlovce
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotáciek žiadosti č. 258/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR
10958/2022-M_ODPD
49 900,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Kátlovce
17. August 2022
Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu v Obci Kátlovce
1/2022
17 343,00 € NETcon Europe, s.r.o. Obec Kátlovce
8. Január 2024
Zmluva o dielo "Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Kultúrny dom"
01/2024
15 240,00 € STUDIO, s.r.o. Obec Kátlovce
24. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/134
13 758,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Kátlovce
20. December 2022
Príloha číslo 1 k Zmluve ZSE2311201823
ZSE2311201823
12 382,31 € ENVI-PAK, a.s. Obec Kátlovce
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DHK1-91-108
10 400,00 € Ministerstvo investícií, ragionálneho rozvoja a investícií SR Obec Kátlovce
23. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
6/2023
8 166,60 € Regioníálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany Obec Kátlovce
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu 347/4
20/2023
7 164,00 € L. Valent Obec Kátlovce
17. Júl 2024
Kúpna zmluva
014/2024
5 560,00 € V. Čapkovič s manželkou Obec Kátlovce
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu 339/6
18/2023
4 824,00 € M. Beňová Obec Kátlovce
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu 347/5
19/2023
4 167,00 € J. Fekoňová Obec Kátlovce
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/8
21/2023
4 167,00 € T. Pavlík Obec Kátlovce
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/2
23/2023
4 167,00 € M. Uváček Obec Kátlovce
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
322 0172
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kátlovce
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
323 0168
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kátlovce
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z DPO SR
324 0170
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kátlovce
1. Júl 2022
Zámenná zmluva
04/2022
2 448,00 € Ing. Peter Martinovič a manželka Ing. Jana Martinovičová Obec Kátlovce
23. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
5/2023
2 100,00 € Ing. Marta Serenčéšová Obec Kátlovce
11. Október 2022
Mandátna zmluva
14/2022
1 800,00 € T-TEAM, s.r.o., architektonická a projektová kancelária Obec Kátlovce