Centrálny register zmlúv

Obec Kátlovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 1887 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
0,00 € Environmentálny fond Obec Kátlovce
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/R/K/TT/0409
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Kátlovce
22. Jún 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE o dielo č. 09/2021
Dodatok č. 1 k ZMLUVE o dielo č. 09/2021
0,00 € Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt Obec Kátlovce
22. Jún 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Kátlovce
6. Júl 2022
Dodatok k zmluve č. S07T70003 o zvoze a skládkovaní odpadu
Dodatok k zmluve č. S07T70003
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Kátlovce
20. Júl 2022
Kúpna zmluva
05/2022
0,00 € Jarmila Vyskočová Obec Kátlovce
31. August 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu
05/2022
0,00 € Packeta Slovakia, s.r.o. Obec Kátlovce
27. September 2022
Dodatok k zmluve č. S07T70003 o zvoze a skládkovaní odpadu
Dodatok k zmluve č. S07T70003 o zvoze a skládkovaní odpadu
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Kátlovce
28. September 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ... a ďalších zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
22/08/010/16
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Obec Kátlovce
1. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva a prevzatí záväzku
117/2022
0,00 € Breza s.r.o. Obec Kátlovce
1. December 2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
118/2022
0,00 € Breza s.r.o. Obec Kátlovce
1. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva a prevzatí záväzku
119/2022
0,00 € Breza s.r.o. Obec Kátlovce
20. Január 2023
DODATOK Č. 1 K NÁJOMNEJ ZMLUVE ZMLUVA O NÁJME BYTU
01/2023
0,00 € J.Ferech Obec Kátlovce
23. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
4/2023
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Kátlovce
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu 339/1
8/2023
0,00 € D. J. Obec Kátlovce
4. Máj 2023
Dodatok k zmluve č. S07T700003 o zvoze a skládkovaní odpadu
Dodatok k zmluve č. S07T700003
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Kátlovce
26. Október 2023
Dodatok k zmluve o poskytnití dotácie
Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Kátlovce
27. Október 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátov centrum obcí a miest
26/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Kátlovce
30. November 2023
Zmluna na výkon zhodnocovania odpadu
27/2023
0,00 € HRTMET spol. s r.o. Obec Kátlovce
1. December 2023
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve uzatvorenej 27.02.2019
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve uzatvorenej 27.02.2019
0,00 € AMONSTAV, s.r.o. Obec Kátlovce