Centrálny register zmlúv

Obec Kátlovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A9361378
1,40 € Orange Slovensko, a.s. Obec Kátlovce
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
323 0168
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kátlovce
2. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
11/2023
1,00 € Dušan Vician a manželka Obec Kátlovce
14. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
Dodatok č. 3
15,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Kátlovce
5. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve
10/2023
1,00 € Dušan Vician Obec Kátlovce
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu 339/1
8/2023
0,00 € D. J. Obec Kátlovce
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu 347/1
9/2023
99,75 € M. Hrušovský Obec Kátlovce
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
7/2023
1 728,00 € Mária Čapkovičová Obec Kátlovce
23. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
4/2023
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Kátlovce
23. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
5/2023
2 100,00 € Ing. Marta Serenčéšová Obec Kátlovce
23. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
6/2023
8 166,60 € Regioníálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany Obec Kátlovce
9. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-06-21vs1
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-06-21vs1
150,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Kátlovce
9. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2017-06-19vs2
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2017-06-19vs2
162,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Kátlovce
20. Január 2023
DODATOK Č. 1 K NÁJOMNEJ ZMLUVE ZMLUVA O NÁJME BYTU
01/2023
0,00 € J.Ferech Obec Kátlovce
23. December 2022
Dodatok č. 1 o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom
Dodatok č. 1 o poskytnutí služieb
150,00 € Invest MF s.r.o. Obec Kátlovce
20. December 2022
Príloha číslo 1 k Zmluve ZSE2311201823
ZSE2311201823
12 382,31 € ENVI-PAK, a.s. Obec Kátlovce
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotáciek žiadosti č. 258/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR
10958/2022-M_ODPD
49 900,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Kátlovce
1. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva a prevzatí záväzku
117/2022
0,00 € Breza s.r.o. Obec Kátlovce
1. December 2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
118/2022
0,00 € Breza s.r.o. Obec Kátlovce
1. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva a prevzatí záväzku
119/2022
0,00 € Breza s.r.o. Obec Kátlovce