Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Dotácia - činnosť v r.2024
198/2024
800,00 € Mesto Pezinok Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka
10. Apríl 2024
Dotácia - činnosť GrinGA -centrum pre deti a mládež knižnica 2024
200/2024
1 000,00 € Mesto Pezinok Občianska iniciatíva GRINAVA
10. Apríl 2024
Dotácia - činnosť -vzdelávacie a literárne podujatia pre deti a dospelých 2024
201/2024
700,00 € Mesto Pezinok Malokarpatská knižnica v Pezinku
10. Apríl 2024
Dotácia - projekt Dni detskej knihy 2024
203/2024
800,00 € Mesto Pezinok Malokarpatská knižnica v Pezinku
10. Apríl 2024
Dotácia - Triathlon Mood projekt - preteky 2024
216/2024
380,00 € Mesto Pezinok Triathlon mood, o.z.
10. Apríl 2024
Dotácia - činnosť v r. 2024 Centrum pre rodinu Pezinok
217/2024
1 500,00 € Mesto Pezinok Centrum pre rodinu - Pezinok
10. Apríl 2024
Dotácia - Basketbal PK projekt - školská liga 2024
218/2024
1 500,00 € Mesto Pezinok BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.
10. Apríl 2024
Dotácia - projekt 7. ročník detskej baníckej akadémie
219/2024
800,00 € Mesto Pezinok Malokarpatský banícky spolok v Pezinku
10. Apríl 2024
Dotácia - činnosť v r.2024
220/2024
850,00 € Mesto Pezinok Malokarpatský banícky spolok v Pezinku
10. Apríl 2024
Dotácia - Karate kicbox PK činnosť 2024
221/2024
6 375,00 € Mesto Pezinok Karate-kickbox klub Pezinok
10. Apríl 2024
Dotácia - SFGK Slovakia - činnosť 2024
222/2024
3 854,00 € Mesto Pezinok 1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia
10. Apríl 2024
Dotácia - klub orient.beh Sokol - činnosť 2024
223/2024
4 971,00 € Mesto Pezinok Klub orientačného behu Sokol Pezinok
10. Apríl 2024
Dotácia - stolnotenis klub ZŠ - činnosť 2024
224/2024
3 725,00 € Mesto Pezinok Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok
10. Apríl 2024
Dotácia - AHC Grapes - činnosť 2024
225/2024
718,00 € Mesto Pezinok Amatérsky hokejbalový klub Pezinok Grapes
10. Apríl 2024
Dotácia - basketbalový klub PK - činnosť 2024
227/2024
4 141,00 € Mesto Pezinok Basketbalový klub Pezinok
10. Apríl 2024
Dotácia - šport.volejb.klub PK - činnosť 2024
226/2024
6 541,00 € Mesto Pezinok Športový volejbalový klub Pezinok
10. Apríl 2024
Dotácia - Handbal klub PK - činnosť 2024
228/2024
4 549,00 € Mesto Pezinok Handball Club Pezinok
10. Apríl 2024
Dotácia - taneč.centr.CHarizma - činnosť 2024
229/2024
3 532,00 € Mesto Pezinok Tanečné centrum CHARIZMA
9. Apríl 2024
Zmluva_Rozsirenie kapacit ZS J. Kupeckeho - stavba
188/2024
1 540 662,72 € BeMiCon s.r.o. Mesto Pezinok
9. Apríl 2024
Zmluva os polupráci OZ Testimonium
189/2024
0,00 € OZ Testimonium Mesto Pezinok