Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Dotácia - činnosť 2024, Kláštor kapucínov-Najsvätejšej trojice
266/2024
800,00 € Mesto Pezinok Kláštor kapucínov
22. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
267/2024
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Miloš Dano
22. Apríl 2024
Dotácia - činnosť 2024,Slov.zväz tel.postihnutých ZO Pezinok
268/2024
700,00 € Mesto Pezinok Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123 Pezinok
22. Apríl 2024
Zmluva č. 15777/2024 o poskytnutí finančného príspevku
269/2024
1 757,88 € Mesto Pezinok ALŽBETIN DOM, o.z.
19. Apríl 2024
Zmluva o zapožičaní filmových nosičov pre verejné premietanie
262/2024
0,00 € Film Europe s. r. o. Mesto Pezinok
19. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme OZ ZUŠ Pezinok
264/2024
0,00 € Mesto Pezinok Občianske združenie pri Základnej škole Eugena Suchoňa
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb_prevádzaka_údržba ISS
263/2024
0,00 € CORA GEO, s.r.o. Mesto Pezinok
19. Apríl 2024
Dotácia - Zelený štvorlístok - činnost v r. 2024
265/2024
400,00 € Mesto Pezinok ZELENÝ ŠTVORLÍSTOK o.z.
18. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122414945
257/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
18. Apríl 2024
Zmluva č. 10731/2024 o poskytnutí finančného príspevku
258/2024
796,37 € Mesto Pezinok DOMINIK, n.o.
18. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme MOS
259/2024
0,00 € Mesto Pezinok Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
18. Apríl 2024
Zmluva o KP M. Fulajtárová
260/2024
0,00 € Mesto Pezinok Monika Fulajtárová
18. Apríl 2024
Zmluva o KP ZUŠ -Rodinný koncert
261/2024
0,00 € Mesto Pezinok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku, M.R.Štefánika č. 9, 90201 Pezinok
17. Apríl 2024
Dotácia -CFK PK Cajla činnosť 2024
253/2024
4 761,00 € Mesto Pezinok CFK Pezinok - Cajla
17. Apríl 2024
Dotácia -Cyklokoal .PK preteky projekt 2024
254/2024
380,00 € Mesto Pezinok Cyklokoalícia Pezinok
17. Apríl 2024
Dotácia -O.Z.Cyklokoal .PK údržba-projekt 2024
255/2024
380,00 € Mesto Pezinok Cyklokoalícia Pezinok
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme NP Liga za duševné zdravie SR 2024
256/2024
72,00 € Mesto Pezinok LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE
16. Apríl 2024
Dotácia - HK 18 karpats.Sokol - činnosť 2024
246/2024
2 904,00 € Mesto Pezinok HK´18 Karpatský Sokol
16. Apríl 2024
Dotácia - HK 18 karpats.Sokol - projekt 2024
247/2024
750,00 € Mesto Pezinok HK´18 Karpatský Sokol
16. Apríl 2024
Dotácia - K.O.karpats.Sokol - činnosť 2024
248/2024
651,00 € Mesto Pezinok K.O. Karpatský Sokol