Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Mandátna zmluva_Stavebný bozor_ZŠ Kupeckého
143/2024
11 250,00 € Ing. Adrian Nemček Mesto Pezinok
19. Marec 2024
Dodatok č. 1_Vybudovanie kontajnerových stojísk_DPH
136/2024
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
19. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Divadlo na predm.
137/2024
0,00 € Mesto Pezinok Divadlo na Predmestí
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodom pren. PKC + JelenDrums
138/2024
0,00 € Mesto Pezinok JELEN DRUMS, s.r.o.
19. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme ZUŠ 21.03.2024
139/2024
0,00 € Mesto Pezinok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku, M.R.Štefánika č. 9, 90201 Pezinok
18. Marec 2024
BVS Zmluva č.PZ002000068715_002 vodné, stočné, zrážky
134/2024
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Pezinok
18. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122399483
135/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
15. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
133/2024
163,85 € Mesto Pezinok František Hamšík
13. Marec 2024
Mandatna zmluva_VO_ZS Fandlyho_stavba
131/2024
2 950,00 € Ing. Vladimír Lipovský Mesto Pezinok
13. Marec 2024
Kupna zmluva_Zeriav_rotator
132/2024
46 920,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
12. Marec 2024
Sponzorská zmluva Peter Vacho
127/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
12. Marec 2024
Sponzorská zmluva Juraj Zápražný
128/2024
0,00 € Juraj Zápražný Mesto Pezinok
12. Marec 2024
Sponzorská zmluva RehabGym
129/2024
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
12. Marec 2024
Zmluva o reklame Brenntag
130/2024
0,00 € Mesto Pezinok BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
11. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
115/2024
0,00 € Mesto Pezinok Divadlo Aréna
11. Marec 2024
Zmluva o zabezp.umel.výkonu STYLES DA
116/2024
0,00 € STYLES DANCE ACADEMY Mesto Pezinok
11. Marec 2024
Zmluva o reklame Stamet
117/2024
0,00 € S T A M E T s. r.o. Mesto Pezinok
11. Marec 2024
Zmluva o reklame AUTOKLUB
119/2024
0,00 € AUTOKLUB PEZINOK Mesto Pezinok
11. Marec 2024
Zmluva o reklame J.K.
118/2024
0,00 € Ján Kolárik J.K.SHRAUBEN Mesto Pezinok
11. Marec 2024
Zmluva o reklame Škôlka Severáčik
120/2024
0,00 € Škôlka Severáčik s.r.o. Mesto Pezinok