Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2022
Zmluva o NFP_MS Cajlanska_IROP-Z-302021CAG1
440/2022
2 370 499,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Pezinok
9. Apríl 2024
Zmluva_Rozsirenie kapacit ZS J. Kupeckeho - stavba
188/2024
1 540 662,72 € BeMiCon s.r.o. Mesto Pezinok
11. Júl 2023
Zmluva o NFP - Riešenie migračných výziev v meste Pezinok
263/2023
1 112 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Pezinok
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v meste Pezinok
294/2023
1 112 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Pezinok
30. Jún 2022
Dodatok č. 3_Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
256/2022
974 031,58 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mesto Pezinok
20. Október 2022
Zmluva o odplatnom prevode vlastnickeho prava k nehnutelnostiam
420/2022
800 000,00 € Ing. Štefan Schmidt Mesto Pezinok
17. Máj 2022
Zmluva o Zbere a odvoze BRKO a zhodnotenie_3 roky
189/2022
697 619,50 € Neuvedené Mesto Pezinok
14. September 2022
Dodatok c. 1 k zmluve o NFP_IROP-Z-302011N358-122-15
374/2022
646 212,70 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Pezinok
21. Máj 2022
Zmluva o poskytnuti NFP_ZS Na bielenisku, zverejnené v CRZ 18.05.2022 MIRRI
192/2022
415 817,28 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Pezinok
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní IT služieb
526/2023
379 190,40 € 3S.sk, spol. s r. o. Mesto Pezinok
6. December 2023
Zmluva_údržba ISS 2024 - 2027
488/2023
371 136,32 € CORA GEO, s.r.o. Mesto Pezinok
25. August 2023
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho
329/2023
336 660,41 € MARO, s.r.o. Mesto Pezinok
13. Apríl 2022
Zmluva_Modernizácia IS ZŠ Fándlyho
84/2022
323 962,70 € SportReal Nitra s.r.o. Mesto Pezinok
14. September 2022
Dodatok c. 1 k zmluve o NFP_IROP-Z-302071BLK8-74-73
375/2022
311 862,97 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Pezinok
31. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KAMET s r.o.
435/2023
246 022,60 € Mesto Pezinok KAMET s r.o.
31. Október 2023
Zmluva o príspevku na projekt podport športu_ZS Fandlyho
438/2023
237 622,28 € Fond na podporu športu Mesto Pezinok
11. November 2022
Dodatok c. 2_Rekonstrukcia strechy poziarnej zbrojnice
452/2022
229 240,26 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Mesto Pezinok
14. Jún 2023
Zmluva o zhodnocovaní biologickyrozloťiteľného odpadu z rodinných domov a verejnej zelene
208/2023
202 704,00 € EBA, s.r.o. Mesto Pezinok
23. August 2022
Zmluva_Rekonstrukcia strechy požiarnej zbrojnice
349/2022
199 382,83 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Mesto Pezinok
14. Máj 2024
Dodatok č. 2_Rekonstrukcia bazena a strojovne
323/2024
199 023,83 € wander spol. s.r.o. Mesto Pezinok