Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2022
Rámcova zmluva o zabezpečení stravovania
83/2022
0,00 € H.D.P. s.r.o. Mesto Pezinok
14. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
87/2022
0,00 € Mesto Pezinok Marián Záhumenský
19. Apríl 2022
Dodatok c. 1_KC_Stavebne práce a elektroinštalácia
88/2022
0,00 € MVK mont, s.r.o. Mesto Pezinok
19. Apríl 2022
Kúpna zmluva
89/2022
0,00 € KROGEN, s.r.o. Mesto Pezinok
19. Apríl 2022
dodatok č.3/2022 k zmluve č. 11150102 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
90/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Mesto Pezinok
22. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1008953778 Klienske centrum MsÚ TELEMETRIA
92/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
22. Apríl 2022
DZ č.27/OMaVS/2022 40 ks kovových lôžok pre dospelých
97/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Mesto Pezinok
22. Apríl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
98/2022
0,00 € Mesto Pezinok Jana Noskovičová
23. Apríl 2022
Zmluva o zverení majetku mesta Pezinok do správy
99/2022
0,00 € Mesto Pezinok MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
23. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
101/2022
0,00 € CMT Group s. r. o. Mesto Pezinok
26. Apríl 2022
nájomný byt-Zumberská-zmena doby nájmu
117/2022
0,00 € Mesto Pezinok Peter Lupták
26. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k ZoNB
118/2022
0,00 € Mesto Pezinok Peter Lupták
27. Apríl 2022
Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20200127033 bol zverejnený IA dňa 11.04.2022 cez CRZ
159/2022
0,00 € Mesto Pezinok Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. Apríl 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu
168/2022
0,00 € Mesto Pezinok Mgr. Gabriela Groschmidtová
2. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
175/2022
0,00 € Mesto Pezinok TV PEZINOK, s.r.o.
3. Máj 2022
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
178/2022
0,00 € Mesto Pezinok Základná organizácia Slovesnkého odborového zväzu verejnej správy
3. Máj 2022
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
179/2022
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
7. Máj 2022
Dodatok c. 1 k ZoD_Vybudovanie cyklochodnika Pezinok - Limbach
184/2022
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
9. Máj 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122197703
185/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
20. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
190/2022
0,00 € Mesto Pezinok Branislav Horák