Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
187/2024
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
5. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
177/2024
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
5. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
178/2024
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
5. Apríl 2024
Zmluva_Restauratorske prace_Radnica
179/2024
35 040,00 € Mgr.art.Tomáš Molnár Mesto Pezinok
5. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
180/2024
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
5. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Divadlo na kolesách
181/2024
0,00 € Mesto Pezinok Divadlo Na kolesách o.z.
5. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci PAF2024
182/2024
0,00 € Občianske združenie Priatelia divadla a filmu Mesto Pezinok
5. Apríl 2024
Zmluvy o výkone správy_M.R.Štefánika 10
183/2024
0,00 € MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Mesto Pezinok
4. Apríl 2024
Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo na zabezpečenie verejnoprospešných služieb per mesto Pezinok zo dňa 23.4.2007
165/2024
0,00 € PETMAS spol. s r.o. Mesto Pezinok
4. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
167/2024
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
4. Apríl 2024
AUTOŠKOLA MAŤUS, s.r.o. Zmluva o nájme NP II.KOLO
168/2024
401,00 € AUTOŠKOLA MAŤUS, s. r. o. Mesto Pezinok
4. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
169/2024
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
4. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
170/2024
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
4. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
171/2024
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
4. Apríl 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o zabezpečení zberu nebezpečných odpadov
172/2024
0,00 € PETMAS spol. s r.o. Mesto Pezinok
4. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122411392
173/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 2024
174/2024
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Mesto Pezinok
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní celodenného stravovania
175/2024
0,00 € Adina Fogtová ADA Mesto Pezinok
4. Apríl 2024
Dodatok c. 8 k zmluve o poskytovani stravovania
176/2024
0,00 € Adina Fogtová ADA Mesto Pezinok
3. Apríl 2024
Kúpna zmluva
160/2024
2 070,00 € Vladimír Baňák Mesto Pezinok