Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Kupna zmluva_c. Z20243260_Z_čistiace potreby
322/2024
3 980,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Mesto Pezinok
14. Máj 2024
Dodatok č. 2_Rekonstrukcia bazena a strojovne
323/2024
199 023,83 € wander spol. s.r.o. Mesto Pezinok
13. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme BABY MUSIC
317/2024
0,00 € Mesto Pezinok BABY MUSIC s.r.o.
13. Máj 2024
Zmluva o zabezp.umeleckého výkonu OZ DH Grinavanka- Vinobranie 2024
318/2024
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
13. Máj 2024
Zmluva o zabezp.umeleckého výkonu Pezinský dych. orchester- Vinobranie 2024
319/2024
0,00 € Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka Mesto Pezinok
13. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení umel. výkonu Pavel Cicko Vinobranie 2024
320/2024
0,00 € Pavel Cicko Mesto Pezinok
13. Máj 2024
Zmluva č. 2 o výkone odbornej praxe_VŠZaSP
321/2024
0,00 € Mesto Pezinok Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
10. Máj 2024
Dodatok č.13 k PZ č.3007006722 poistenie 6 elektrobicyklov Cycleman k zapožičaniu
307/2024
116,46 € Neuvedené Mesto Pezinok
10. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Klub šachu PK
311/2024
0,00 € Mesto Pezinok Klub šachu Pezinok
10. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme RADOSŤ
312/2024
0,00 € Mesto Pezinok OZ RADOSŤ pri meste Pezinok
10. Máj 2024
Zmluva o KP QUICK Production SK
313/2024
0,00 € Mesto Pezinok Quick Production SK, s.r.o.
10. Máj 2024
Komisionárska zmluva OUICK Production SK
314/2024
0,00 € Mesto Pezinok Quick Production SK, s.r.o.
10. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku
315/2024
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Vojtech Gottschall BAGETA
10. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122421109
316/2024
663,77 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
9. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122420045
304/2024
1 053,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
306/2024
5 673,60 € Mesto Pezinok DOM SENIOROV KAROLÍNA, n.o.
9. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122420292
308/2024
663,77 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
9. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122418749
309/2024
1 685,76 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
9. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122420044
310/2024
1 685,76 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
7. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122420086
303/2024
1 053,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok