Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122418749
309/2024
1 685,76 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
9. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122420044
310/2024
1 685,76 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
7. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122420086
303/2024
1 053,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
7. Máj 2024
Memorandum o spolupráci_ecorec
305/2024
0,00 € ecorec Slovensko s.r.o. Mesto Pezinok
6. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme ZUŠ 07.05.2024
297/2024
0,00 € Mesto Pezinok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku, M.R.Štefánika č. 9, 90201 Pezinok
6. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme BOZIN s.r.o.
298/2024
0,00 € Mesto Pezinok BOZIN CATERING s.r.o.
6. Máj 2024
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
299/2024
0,00 € CNS EuroGrants s.r.o. Mesto Pezinok
6. Máj 2024
Zmluva o posyktovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy
300/2024
0,00 € Mesto Pezinok Charita Šenkvice, n.o.
6. Máj 2024
Memorandum o spolupraci_MRStefanika
301/2024
0,00 € Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika Mesto Pezinok
6. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme ZV SR Klub Pezinok
302/2024
0,00 € Mesto Pezinok Zväz vojakov SR Klub Pezinok
2. Máj 2024
Dotácia - OZ RAKERI projekt 2024
295/2024
380,00 € Mesto Pezinok RAKERI
2. Máj 2024
Dodatok k Rámcovej zmluve zo dňa 2.9.2014
296/2024
0,00 € G - Tec Professional s.r.o. Mesto Pezinok
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
282/2024
0,00 € Mesto Pezinok Mária Tumová
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
283/2024
0,00 € Mesto Pezinok Jana Kanková
30. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci a propagáciii
284/2024
0,00 € Mesto Pezinok Malé Karpaty
30. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci a propagácii
285/2024
0,00 € Mesto Pezinok Malé Karpaty
30. Apríl 2024
Sponzorska zmluva_OZ TG Dracik
286/2024
3 500,00 € OZ TG Dráčik Mesto Pezinok
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie_Revolution train
287/2024
3 500,00 € Bratislavský samosprávny kraj Mesto Pezinok
30. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci ZUŠ 22.5.2024
289/2024
0,00 € Mesto Pezinok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku, M.R.Štefánika č. 9, 90201 Pezinok
30. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci ZUŠ 2.5.2024
290/2024
0,00 € Mesto Pezinok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku, M.R.Štefánika č. 9, 90201 Pezinok