Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
004/2023
1 397,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
16. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
005/2023
1 027,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Január 2023
Dodatok č. 30/149/2022/O k Zmluve č. 1.01/2012 zo dňa 01.03.2012 o vzájomnom poskytnutí parkovacích plôch
30/149/2022/O
2 646,25 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEHELNÉ POLE, a. s.
10. Január 2023
Zmluva o spolupráci č. 1/2023
1/2023
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Atikim spol. s r.o.
20. December 2022
Zmluva o dielo č.161/2022/PR
161/2022/PR
8 000,00 € AQUASECO s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. December 2022
Dodatok č. 1/157/2022/E k Poistnej zmluve č. 155/2022/E zo dňa 16.12.2022
1/157/2022/E
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. December 2022
Dodatok č. 1/158/2022/E k Poistnej zmluve č. 156/2022/E zo dňa 16.12.2022
1/158/2022/E
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
16. December 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
162/2022/T
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
16. December 2022
Nájomná zmluva 160/2022/S
160/2022/S
2 042,30 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenská plavecká federácia
16. December 2022
Poistná zmluva
155/2022/E
115 027,88 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
16. December 2022
Poistná zmluva
156/2022/E
14 910,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
14. December 2022
Nájomná zmluva č. 159/2022/P
159/2022/P
38 613,96 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Marketing SZĽH, spol. s r.o.
8. December 2022
Nájomná zmluva č. 154/2022/S
154/2022/S
198,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
5. December 2022
Zmluva o zriadení bežného účtu k Rámcovej zmluve o poskytovaní platobných služieb
152/2022/E
0,00 € Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
5. December 2022
Zmluva o zverejnení údajov o transparentnom účte
153/2022/E
0,00 € Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
150/2022/E
7 200,00 € VELOX, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
25. November 2022
Zmluva o dielo č. 148/2022/T
148/2022/T
957 600,00 € PRIMACHLAD, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
23. November 2022
Nájomná zmluva č. 127/2022/N
127/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy HC SLOVAN Bratislava, a. s.
23. November 2022
Zmluva o nájme č. 128/2022/N
128/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy HC SLOVAN Bratislava - mládež
23. November 2022
Nájomná zmluva č. 146/2022/S
146/2022/S
742,50 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.