Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2022
Dohoda č. 124/2022/N o ukončení Rezervačnej zmluvy č. 13/2022 zo dňa 03.03.2022
124/2022/N
2 400,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SILVI Production s.r.o.
7. Október 2022
Zmluva o spolupráci
126/2022/M
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
7. Október 2022
Zmluva o spolupráci
118/2022/M
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
7. Október 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 107/2022/M
107/2022/M
6 672,98 € Skycombo, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
6. Október 2022
Zmluva o dielo č. 109/2022/T
109/2022/T
37 036,00 € ENGIE Services a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
5. Október 2022
Zmluva o spolupráci
117/2022/M
840,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
5. Október 2022
Nájomná zmluva
100/2022/S
2 332,10 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenská plavecká federácia
4. Október 2022
Zmluva o spolupráci č. 98/2022/M
98/2022/M
2 310,02 € Lidl Slovenská republika, v.o.s Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
4. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
121/2022/M
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
3. Október 2022
Nájomná zmluva č. 119/2022/N
119/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
30. September 2022
Darovacia zmluva č. 110/2022
110/2022
0,00 € Kids on the move s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
30. September 2022
Zmluva o nájme
112/2022/N
720 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
30. September 2022
Zmluva o spolupráci, poskytnutí finančných prostriedkov na vvýstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry a o nájme a prenechaní nebytových priestorov do užívania
113/2022
198 150,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenský zväz ľadového hokeja
30. September 2022
Zmluva o nájme č. 114/2022/N
114/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy HOBA BRATISLAVA, o. z.
30. September 2022
Zmluva o výpožičke
116/2022
0,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
27. September 2022
Nájomná zmluva č. 103/2022/T
103/2022/T
37 952,64 € UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
23. September 2022
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 94/2022/S
94/2022/S
120,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Sportmedia, s. r. o.
21. September 2022
Nájomná zmluva č. 101/2022/S
101/2022/S
3 618,32 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Plavecký klub ORCA SPORT
21. September 2022
Dodatok č. 01/84/2022/T k Zmluve o dielo č. 75/2022/T
01/84/2022/T
35 416,40 € Ladislav Pollák Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. September 2022
Rámcová zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
104/2022
0,00 € MADWIRE, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy