Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
ZMLUVA O NEPRAVIDELNEJ DOPRAVE
38/2023/M
0,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
28. Marec 2023
Dodatok č. 2/20/2023/N k Zmluve o nájme pozemku č. 67/2022/N zo dňa 24.6.2022
2/20/2023/N
1 824,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Miroslav Hukel, PhD.
28. Marec 2023
Nájomná zmluva
37/2023/N
320,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
24. Marec 2023
Nájomná zmluva
31/2023/N
1 808,20 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
24. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
33/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy JK Event s.r.o.
24. Marec 2023
Nájomná zmluva
36/2023/N
3 618,32 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Plavecký klub ORCA SPORT
23. Marec 2023
Zmluva o dielo
32/2023/T
30 540,00 € VORTECH s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
15/2023/E
24 241,80 € DONAUCHEM s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 21/2023/N
21/2023/N
1 186,97 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
9. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 19/2023/P
19/2023/P
39 240,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SILVI PRODUCTION, s. r. o.
2. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 17/2023/N
17/2023/N
2 289,80 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenská plavecká federácia
1. Marec 2023
Dodatok č. 31/11/2023/O k Zmluve č. 1.01/2012 zo dňa 01.03.2012 o vzájomnom poskytnutí parkovacích plôch
31/11/2023/O
35 040,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEHELNÉ POLE, a. s.
16. Február 2023
Nájomná zmluva
16/2023/N
320,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
13. Február 2023
Príloha č. 1 Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 00179663/1/21
CRZ-7505943
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
13. Február 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
14/2023
1 039,66 € Slovak Telekom, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
9. Február 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
13/2023
1 543,98 € Slovak Telekom, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
7. Február 2023
Nájomná zmluva
006/2023/N
3 618,32 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Plavecký klub ORCA SPORT
2. Február 2023
Nájomná zmluva
10/2023/N
2 042,30 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenská plavecká federácia
31. Január 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
009/2023
32 980,07 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy M - GASTRO s. r. o.
27. Január 2023
Dodatok č. 1/008/2023 k Nájomnej zmluve č. 48/2021/N zo dňa 28.05.2021
1/008/2023/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Black Rose, s.r.o.