Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
10/2024/R
5 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
3. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
27/2024/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy MUSIC PRODUCTION, s.r.o.
28. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní
7/2024/N
2 400,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Danylo Gorbunov
21. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
23/2024/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s. r. o.
21. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
26/2024/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tvojaSHOW agency, s. r. o.
18. Marec 2024
Dohoda o spolupráci
24/2024/M
2 346,00 € OUR MEDIA SR a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
18. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
25/2024/M
6 333,77 € TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
18. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
18/2024/M
1 000,00 € COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
28. Február 2024
Zmluva "Športová infraštruktúra Harmincova" č. MAGBO2400025
20/2024
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
28. Február 2024
Zmluva "Plaváreň Pasienky" č. MAGBO2400024
21/2024
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
27. Február 2024
Poistná zmluva
19/2024/M
100,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
27. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
1/2024/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Luckystar s.r.o.
27. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
15/2024/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TOPFEST MANAGEMENT s.r.o.
26. Február 2024
Zmluva o reklame a spolupráci
17/2024/M
4 100,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
22. Február 2024
Nájomná zmluva
13/2024/P
35 220,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Agentúra AMADEUS, s.r.o.
20. Február 2024
Zmluva o mediálnej spolupráci
16/2024/M
3 426,78 € BAUER MEDIA Slovakia, k. s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. Február 2024
Dodatok č. 2/11/2024/E k Zmluve o poskytovaní služieb č. 82/2022/E zo dňa 22.08.2022
2/11/2024/E
0,00 € PURITY of LIFE services s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. Február 2024
Dohoda o spolupráci
12/2024/M
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
14. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
6/2024/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Vladimir Promotions Ltd.
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní prístupu do siete internet 3/2024/T
3/2024/T
27 072,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy