Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Zmluva o reklame
166/2023/M
4 800,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Respect Slovakia, s.r.o.
22. December 2023
Nájomná zmluva
145/2023/N
141 658,20 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Flagman group, s.r.o.
20. December 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci zo dňa 30.06.2015
Dodatok č. 13/143/2023/S k Zmluve o spolupráci zo dňa 30.06.2015
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Benefit Systems Slovakia s.r.o.
20. December 2023
Zmluva o spolupráci
170/2023/M
1,00 € Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. December 2023
Dodatok č. 1/169/2023/S k Zmluve o spolupráci č. 84/2023/S zo dňa 07.06.2023
1/169/2023/S
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Up Déjeuner, s.r.o.
19. December 2023
Nájomná zmluva
141/2023/P
29 014,82 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy WORLD ON ICE s.r.o.
18. December 2023
Zmluva o dielo
163/2023/T
199 195,10 € XENEX, s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
18. December 2023
Kúpna zmluva
165/2023/T
41 820,00 € MAAG s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
15. December 2023
Dohoda o skončení zmluvy o ubytovaní
168/2023/N
17 966,87 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Marián Bohunský
12. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o odvoze a likvidácii odpadu
7/164/2023/T
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
11. December 2023
Zmluva o vykonaní periodických profylaktických prehliadok, kontrol a skúšok požiarnych zariadení
158/2023/T
91 726,06 € ENGIE Services a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
8. December 2023
Nájomná zmluva
160/2023/N
45 734,40 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Marketing SZĽH, spol. s r.o.
7. December 2023
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
162/2023/T
0,00 € Lindström, s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
4. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
149/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ELLEMNT s. r. o.
4. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
138/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s. r. o.
4. December 2023
Dodatok k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy č. 110/2023/R zo dňa 19.09.2023
1/153/2023/R
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s. r. o.
4. December 2023
Dohoda o spolupráci
155/2023/M
0,00 € BE COOL, s. r. o.; MADWIRE, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
28. November 2023
Nájomná zmluva
156/2023/P
34 260,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy FNC1 SERVICES s.r.o.
27. November 2023
Zmluva o dielo
154/2023/P
4 927,20 € AQUASECO s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
21. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
150/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Rostislav Meier