Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Nájomná zmluva
74/2023/N
5 294,92 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy BENNY COMPANY s.r.o.
1. Jún 2023
Nájomná zmluva
76/2023/N
2 242,04 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ľuboš Šesták - Paddleboarduj
1. Jún 2023
Nájomná zmluva
77/2023/N
1 622,20 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Daniel Kováč
25. Máj 2023
Zmluva o dielo
69/2023/T
59 760,00 € Ján Hajtmánek - SeVoTech Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
25. Máj 2023
Nájomná zmluva
66/2023/N
4 901,52 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenská plavecká federácia
25. Máj 2023
Nájomná zmluva
72/2023/N
27 960,24 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy RAMINI s.r.o.
23. Máj 2023
Nájomná zmluva
71/2023/N
320,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
18. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o nájme pozemku
3/68/2023/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Miroslav Hukel, PhD.
18. Máj 2023
Nájomná zmluva
67/2023/N
1 504,80 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
16. Máj 2023
Dodatok č. 34/40/2023/O k Zmluve č. 1.01/2012 zo dňa 01.03.2012 o vzájomnom poskytnutí parkovacích plôch
34/40/2023/O
40 515,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEHELNÉ POLE, a. s.
11. Máj 2023
Nájomná zmluva
60/2023/N
2 480,60 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenská plavecká federácia
11. Máj 2023
Nájomná zmluva
61/2023/N
2 042,30 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenská plavecká federácia
10. Máj 2023
Nájomná zmluva
35/2023/P
36 720,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Agentúra AMADEUS, s.r.o.
10. Máj 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
50/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Agentúra AMADEUS, s.r.o.
10. Máj 2023
Zmluva o dielo
62/2023/T
114 690,00 € Zelená dolina, s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
10. Máj 2023
Nájomná zmluva
59/2023/N
3 071,47 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy RAJO s.r.o.
10. Máj 2023
Mandátna zmluva
64/2023/PR
33 165,00 € Daniel Miša - Willstorm Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
9. Máj 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
65/2023/T
326,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
3. Máj 2023
Nájomná zmluva
52/2023/N
5 557,35 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Plavecký klub ORCA Bratislava
27. Apríl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
29/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TOPFEST MANAGEMENT s.r.o.