Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Nájomná zmluva
156/2023/P
34 260,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy FNC1 SERVICES s.r.o.
27. November 2023
Zmluva o dielo
154/2023/P
4 927,20 € AQUASECO s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
21. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
150/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Rostislav Meier
21. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
113/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEAM koncert, s.r.o.
14. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
152/2023/T
0,00 € G&E Trading, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
13. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
148/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy FNC1 SERVICES s.r.o.
9. November 2023
Poistná zmluva
151/2023/E
3 189,60 € Union poisťovňa, a. s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
147/2023/E
6 840,00 € VELOX, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
20. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
142/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s. r. o.
17. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
130/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy MAFIA RECORDS s.r.o.
9. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
70/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Pink Panther Agency s.r.o.
5. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 89/2021/T
1/139/2023/T
0,00 € Ernest Sojka Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
2. Október 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 162/2020 zo dňa 30.11.2020
137/2023/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Fond na podporu športu
27. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
118/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenský stolnotenisový zväz
26. September 2023
Nájomná zmluva
121/2023/P
25 920,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy JK Event s.r.o.
26. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
132/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Agentúra AMADEUS, s.r.o.
26. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
135/2023/T
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
128/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN s.r.o.
19. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
110/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN s.r.o.
19. September 2023
Nájomná zmluva
126/2023/P
85 920,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN s.r.o.