Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2022
Dodatok č. 2/22/2022/N k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2013 uzatvorenej dňa 9.1.2013
2/22/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ticketportal SK, s.r.o.
25. Apríl 2022
Dohoda č. 30/2022/R o ukončení Rezervačnej zmluvy č. 194/2019/R zo dňa 02.10.2019
30/2022/R
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
26. Apríl 2022
Dodatok č. 1/34/2022/N k Zmluve č. 1/2012 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 14.12.2011
1/34/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VERY GOODIES SK s.r.o
2. Jún 2022
Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov
53/2022/E
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Up Dejeuner, s. r. o.
16. Jún 2022
Dodatok č. 1/56/2022/R k Rezervačnej zmluve č. 52/2021/R zo dňa 18.06.2021 na zmenu termínu konania koncertu "Eros Ramazzotti"
1/56/2022/R
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s.r.o.
22. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
264/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Rača Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
29. Jún 2022
Dohoda o spolupráci
69/2022
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Metropolitný inštitút Bratislavy
15. Júl 2022
Dodatok č. 10/47/2022/N k Nájomnej zmluve č. 24/1999 o nájme nebytových priestorov zo dňa 10.01.1997
10/47/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy MH Teplárenský holding, a.s.
8. August 2022
Dodatok č. 1/80/2022/N k Zmluve o nájme pozemku č. 67/2022/N
1/80/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Miroslav Hukel, PhD.
16. August 2022
Nájomná zmluva
83/2022/P
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy HC SLOVAN Bratislava, a. s.
22. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 82/2022/E
82/2022/E
0,00 € PURITY of LIFE services s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
24. August 2022
Dodatok č. 28/88/2022/O k Zmluve č. 1.01/2012 zo dňa 01.03.2012 o vzájomnom poskytnutí parkovacích plôch
28/88/2022/O
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEHELNÉ POLE, a. s.
25. August 2022
Zmluva o dielo č. 90/2022/T
90/2022/T
0,00 € AK Builders s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
9. September 2022
Zmluva o dielo č. 96/202/T
96/2022/T
0,00 € PROFI Elektro s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. September 2022
Rámcová zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
104/2022
0,00 € MADWIRE, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. September 2022
Dohoda o spolupráci
105/2022
0,00 € Slovenský olympijský a športový výbor; Slovenský atletický zväz; BE COOL, s.r.o.; MADWIRE, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
30. September 2022
Darovacia zmluva č. 110/2022
110/2022
0,00 € Kids on the move s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
30. September 2022
Zmluva o nájme č. 114/2022/N
114/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy HOBA BRATISLAVA, o. z.
30. September 2022
Zmluva o výpožičke
116/2022
0,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
3. Október 2022
Nájomná zmluva č. 119/2022/N
119/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Mestský parkovací systém, spol. s r.o.