Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Zmluva o dielo č. 148/2022/T
148/2022/T
957 600,00 € PRIMACHLAD, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
30. September 2022
Zmluva o nájme
112/2022/N
720 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
18. December 2023
Zmluva o dielo
163/2023/T
199 195,10 € XENEX, s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
30. September 2022
Zmluva o spolupráci, poskytnutí finančných prostriedkov na vvýstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry a o nájme a prenechaní nebytových priestorov do užívania
113/2022
198 150,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenský zväz ľadového hokeja
12. Január 2024
Zmluva o dielo
171/2023/T
148 468,08 € ENGIE Services a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
5. Február 2024
Zmluva o dielo
5/2024/T
144 146,40 € S.H.E. s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
22. December 2023
Nájomná zmluva
145/2023/N
141 658,20 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Flagman group, s.r.o.
15. November 2022
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
131/2022/N
136 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy HC SLOVAN Bratislava, a. s.
14. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 75/2022/T
75/2022/T
134 287,58 € Ladislav Pollák Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
8. August 2023
Zmluva o dielo
114/2023/T
128 226,72 € BCP HOLDING, s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
24. Január 2023
Zmluva o dielo č. 003/2023/T
003/2023/T
119 778,13 € PRIMACHLAD, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
16. December 2022
Poistná zmluva
155/2022/E
115 027,88 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
10. Máj 2023
Zmluva o dielo
62/2023/T
114 690,00 € Zelená dolina, s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo
43/2023/T
109 416,67 € TECHTEAM s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
11. December 2023
Zmluva o vykonaní periodických profylaktických prehliadok, kontrol a skúšok požiarnych zariadení
158/2023/T
91 726,06 € ENGIE Services a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
31. Júl 2023
Zmluva o dielo
108/2023/T
90 954,00 € Stage Riggers group, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
19. September 2023
Nájomná zmluva
126/2023/P
85 920,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN s.r.o.
12. September 2022
Nájomná zmluva č. 95/2022/P
95/2022/P
81 120,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s. r. o.
25. Máj 2023
Zmluva o dielo
69/2023/T
59 760,00 € Ján Hajtmánek - SeVoTech Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
9. Január 2024
Nájomná zmluva
146/2023/R
56 940,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy MAFIA RECORDS s.r.o.