Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2022
Nájomná zmluva č. 146/2022/S
146/2022/S
742,50 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
23. November 2022
Nájomná zmluva č. 147/2022/S
147/2022/S
118,80 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
21. November 2022
Dohoda č. 142/2022/E o pristúpení k Rámcovej dohode
142/2022/E
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
21. November 2022
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov č. 143/2022/E
143/2022/E
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
16. November 2022
Nájomná zmluva č. 141/2022/P
141/2022/P
37 800,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s. r. o.
15. November 2022
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
131/2022/N
136 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy HC SLOVAN Bratislava, a. s.
15. November 2022
Dodatok č. 5/138/2022/N k Nájomnej zmluve č. 21/2007 zo dňa 02.04.2007
5/138/2022/N
239,13 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy NUBIUM, s.r.o.
15. November 2022
Nájomná zmluva č. 133/2022/
133/2022/S
1 633,84 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Zväz potápačov Slovenska
9. November 2022
Zmluva o výpožičke
140/2022
0,00 € Pavol Múdry Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
8. November 2022
Nájomná zmluva č. 134/2022/S
134/2022/S
4 282,60 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenská plavecká federácia
7. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
139/2022/T
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
7. November 2022
Zmluva o dielo č. 120/2022/T
120/2022/T
18 840,00 € MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
4. November 2022
Nájomná zmluva č. 137/2022/S
137/2022/S
960,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
3. November 2022
Zmluva o zriadení bežného účtu k Rámcovej zmluve o poskytovaní platobných služieb
139/2022
0,00 € Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
30. Október 2022
Dohoda č. 115/2022/N o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2012 zo dňa 16.04.2012
115/2022/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenský zväz ľadového hokeja
27. Október 2022
Rezervačná zmluva č. 97/2022/R
97/2022/R
2 400,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Marketing SZĽH, spol. s r.o.
26. Október 2022
Nájomná zmluva č. 136/2022/P
136/2022/P
37 560,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s. r. o.
21. Október 2022
Nájomná zmluva č. 135/2022/S
135/2022/S
1 633,84 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava, o.z.
19. Október 2022
Zmluva o dielo č. 125/2022/T
125/2022/T
48 000,00 € AQUA trade Slovakia s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
17. Október 2022
Dodatok č. 1/132/2022/M k Zmluve o nájme pozemku č. 107/2022/M zo dňa 7.10.2022
1/132/2022/M
0,00 € Skycombo, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy