Centrálny register zmlúv

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2023
Nájomná zmluva
55/2023/N
1 504,80 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
27. Apríl 2023
Nájomná zmluva
54/2023/N
204,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Allplan Slovensko s.r.o.
27. Apríl 2023
Nájomná zmluva
56/2023/P
34 260,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy NERUDA PRODUCTION s.r.o.
25. Apríl 2023
Dohoda upravujúca vzájomné práva a povinnosti v nadväznosti na výpovede Nájomných zmlúv č. 62/2006 a č. 63/2006 zo dňa 29.11.2006
57/2023/N
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy INTERCAMP s.r.o.
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva
53/2023/N
1 633,84 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Zväz potápačov Slovenska
21. Apríl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
41/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 2MEII LTD
14. Apríl 2023
Hromadná licenčná zmluva
48/2023/M
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
14. Apríl 2023
Dohoda o spolupráci
49/2023/M
0,00 € Slovenská olympijská marketingová, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva
45/2023/N
640,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z.
12. Apríl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
44/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Slovenský krasokorčuliarsky zväz
12. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
47/2023/M
700,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo
39/2023/T
11 004,00 € Branislav Hromkovič s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo
43/2023/T
109 416,67 € TECHTEAM s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
6. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
22/2023/M
6 225,60 € TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
6. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci č. 100-2023
46/2023/M
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
6. Apríl 2023
Nájomná zmluva
42/2023/P
34 800,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy VIVIEN, s. r. o.
4. Apríl 2023
Dodatok č. 32/18/2023/O k Zmluve č. 1.01/2012 zo dňa 01.03.2012 o vzájomnom poskytnutí parkovacích plôch
32/18/2023/O
36 135,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEHELNÉ POLE, a. s.
4. Apríl 2023
Dodatok č. 33/30/2023/O k Zmluve č. 1.01/2012 zo dňa 01.03.2012 o vzájomnom poskytnutí parkovacích plôch
33/30/2023/O
37 230,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEHELNÉ POLE, a. s.
3. Apríl 2023
Zmluva o partnerstve
24/2023/M
28 000,00 € Heineken Slovensko, a.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
3. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
23/2023/M
2 310,02 € Lidl Slovenská republika, v.o.s. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy