Centrálny register zmlúv

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Zmluva č.07/2023/ĽP o poskytnutí služieb na Ziimnom štadióne v Michalovciach
07/2023/ĽP
160,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Patrik Bašista
20. Október 2023
Zmluva č.08/2023/ĽP o poskytnutí služieb na Ziimnom štadióne v Michalovciach
08/2023/ĽP
160,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Peter Štochl
20. Október 2023
Zmluva č.09/2023/ĽP o poskytnutí služieb na Ziimnom štadióne v Michalovciach
09/2023/ĽP
160,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Esline spol. s.r.o.
20. Október 2023
Zmluva č.10/2023/ĽP o poskytnutí služieb na Ziimnom štadióne v Michalovciach
10/2023/ĽP
160,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. Viliam Andrašov
20. Október 2023
Zmluva č.11/2023/ĽP o poskytnutí služieb na Ziimnom štadióne v Michalovciach
11/2023/ĽP
160,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. Peter Jakab
20. Október 2023
Zmluva č.12/2023/ĽP o poskytnutí služieb na Ziimnom štadióne v Michalovciach
12/2023/ĽP
160,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Matej Paľo
20. Október 2023
Zmluva č.13/2023/ĽP o poskytnutí služieb na Ziimnom štadióne v Michalovciach
13/2023/ĽP
160,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Miroslav Olejár
20. Október 2023
Zmluva č.14/2023/ĽP o poskytnutí služieb na Ziimnom štadióne v Michalovciach
14/2023/ĽP
160,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Michal Jenčík
20. Október 2023
Zmluva č.15/2023/ĽP o poskytnutí služieb na Ziimnom štadióne v Michalovciach
15/2023/ĽP
160,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Jaroslav Blahuta
20. Október 2023
Zmluva č.16/2023/ĽP o poskytnutí služieb na Ziimnom štadióne v Michalovciach
16/2023/ĽP
160,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ľuboš Bereš
18. September 2023
Zmluva č.02/2023/ĽP o poskytnutí služieb na Ziimnom štadióne v Michalovciach
02/2023/ĽP
160,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce BSH Drives a Pumps, s.r.o.
11. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1-15/2019-CPKE-ON zo dňa 27.03.2019
1
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230051
20230051
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Kristína Balogová
7. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230052
20230052
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Dana Gazdová
7. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230053
20230053
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Karin Miciková
7. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230054
20230054
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. Milan Kmetóny
7. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230055
20230055
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Henrieta Boruchová - Sochová
7. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230056
20230056
44,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ján a Alena Juhás
7. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230057
20230057
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ján Palenčík
7. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230058
20230058
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Albín Karšňák