Centrálny register zmlúv

Technické a záhradnícke služby Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2024
222024
0,00 € Metrostav DS, a.s., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
14. Február 2024
Zmluva o používaní nákl. voz. FARID INDUSTRIE MINIMATIC
122024
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
13. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240004
20240004
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ľubomír Mudrák
13. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240005
20240005
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Alena Huňárová
12. Február 2024
Zmluva č. 35/2024 o vyk. odborných a labor. vyšetr. a expert.
182024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Technické a záhradnícke služby Michalovce
9. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy EKS č.Z2024522_Z
152024
0,00 € EUROGUMA, s.r.o., Zlaté Moravce Technické a záhradnícke služby Michalovce
5. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240003
20240003
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Viktor Hreha
20. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
1642023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Január 2024
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
6303031820
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
4. Január 2024
Dodatok č. 010 k Zmluve o dodávke plynu
6300139743
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
31. Január 2024
Zmluva o realizácií zabezpečenia kvality vody
62024
0,00 € NCH SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava Technické a záhradnícke služby Michalovce
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. Z2023729_Z
82024
0,00 € STAFER s.r.o. Technické a záhradnícke služby Michalovce
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202397_Z
112024
0,00 € REMKO Sirník Technické a záhradnícke služby Michalovce
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240001
20240001
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Dana Vrlíková
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20240002
20240002
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Ing. František Petro
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2024001/MO/2
2024001/MO/2
20,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce RNDr. Radoslava Tomovčíková
12. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o správe majetku č. 20230954
2202023
0,00 € Mesto Michalovce Technické a záhradnícke služby Michalovce
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023003/MO/2
2023003/MO/2
20,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Anna Činčárová
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023004/TO/3
2023004/TO/3
20,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mgr. Monika Schönová
10. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230089
20230089
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Mária Malejčíková